Lista opublikowanych dokumentów na temat VIII. Przetargi >  

Sortowanie:
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przekąsek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-002/14 Marcin Młynarski, 2014.02.05
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przekąsek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na CZĘŚCI I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III zadania pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-001/14 Marcin Młynarski, 2014.02.04
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na CZĘŚCI I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III zadania pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ ...
OGŁOSZENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, dotyczy zam. publicznego pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-001/14 Marcin Młynarski, 2014.01.28
OGŁOSZENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY (dotyczy CZĘŚCI I, CZĘŚCI II, CZĘŚCI III) zamówienia pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-001-14 Marcin Młynarski, 2014.01.24
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO I WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI I, CZĘŚCI II, CZĘŚCI III dotyczącego zam. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZOENGO na zad. pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-002/14 Marcin Młynarski, 2014.01.23
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dot. zadania pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER, KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZ Marcin Młynarski, 2014.01.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, Nr sprawy: MR-AG-3121-001/14 Marcin Młynarski, 2014.01.03
Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIĄJACE: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemu telewizji przemysłowej CCTV Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-020A/2013 Marcin Młynarski, 2013.12.31
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIĄJACE: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemu telewizji przemysłowej CCTV Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-020A/2013
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-024/2013 Marcin Młynarski, 2013.12.24
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-024/2013
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne, oraz druk Przewodnika po dawnym Marcin Młynarski, 2013.12.18
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne, oraz druk Przewodnika po ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dodruk PUBLIKACJI DYDAKTYCZNEJ pt. E-grosik z posiadanych matryc drukarskich. Nr sprawy: MR-AG-3121-013/16A. Marcin Młynarski, 2013.12.17
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dodruk PUBLIKACJI DYDAKTYCZNEJ pt. E-grosik z posiadanych matryc drukarskich. Nr sprawy: MR-AG-3121-013/16A.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/13 Marcin Młynarski, 2013.12.16
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr sprawy MR-AG-3121-024/13 na zad.pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów (CZĘŚĆ I) oraz dostawa zestawów komputerowych (CZĘŚĆ II) Nr sprawy: MR-AG-3121-022/2013 Marcin Młynarski, 2013.12.14
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów (część I zamówienia) oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (część II zamówienia, Nr sprawy: ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń SSWiN, CCTV, SAP w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-020/2013 Marcin Młynarski, 2013.12.14
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, Nr sprawy: MR-AG-3121-020/2013
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dot. przetargu nieograniczonego o nr sprawy: MR-AG-3121-024/13 Marcin Młynarski, 2013.12.13
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika po Marcin Młynarski, 2013.12.11
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zadania pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika po dawnym ...
MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/13 Marcin Młynarski, 2013.12.11
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Dostawa urządzeń do instalacji ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW_ dotyczy SIWZ zad. pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w St. Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/13 Marcin Młynarski, 2013.12.11
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-021/13 Marcin Młynarski, 2013.12.08
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-021/13
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-022/13 Marcin Młynarski, 2013.12.06
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp., Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informujemy o dokonaniu wyboru oferty ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/2013 Marcin Młynarski, 2013.12.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu: MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO..., oraz na potrzeby własne Muzeum R Marcin Młynarski, 2013.12.03
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na CZĘŚCI I zadania pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO - Program Współpracy ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, NR SPRAWY MR-AG-3121-021/13 Marcin Młynarski, 2013.12.03
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze oferty w zad. pn.: ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP, w Muzeum Regionalnym w Stalowej Marcin Młynarski, 2013.12.03
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczącego zadania pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum ...
MODYFIKACJA SIWZ zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów w ramach modernizacji sieci teleinformatycznej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, dotyczy CZĘŚCI I, UWAGA: NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT Marcin Młynarski, 2013.11.29
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający wprowadza modyfikację CZĘŚCI I SIWZ zamówienia publicznego pn.: Dostawa, ...
MODYFIKACJA SIWZ zam. publicznego pn.:Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika.., nr sprawy MR-AG-3121-0 Marcin Młynarski, 2013.11.28
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi poligraficzne: ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika Marcin Młynarski, 2013.11.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawyMR-AG-3121-021/13 Marcin Młynarski, 2013.11.25
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, polegające na zamontowaniu systemu przegród okiennych w powstałych otworach ścianek z g-k, wykonanych z drewna oraz płyt MDF, wg załączonej koncepcji. Przedmiotem ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-022/13 Marcin Młynarski, 2013.11.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy: ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚC I ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA W CZĘŚCI II, III, IV przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego, nr spra Marcin Młynarski, 2013.11.19
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22.10.2013 r. na portalu UZP pod nr 220379 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Marcin Młynarski, 2013.11.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, Nr sprawy: MR-AG-3121-018/2013 Marcin Młynarski, 2013.11.15
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, Nr sprawy: MR-AG-3121-018/2013
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW _dot. zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-019/2013 Marcin Młynarski, 2013.10.28
W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od potencjalnych Oferentów na ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I ...
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, nr sprawy MR-AG-3121-018/2013 Marcin Młynarski, 2013.10.22
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 9.10.2013 r. na portalu UZP pod nr 209805 - 2013 dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-019/13 Marcin Młynarski, 2013.10.22
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, Nr sprawy MR-AG-3121-018/13 Marcin Młynarski, 2013.10.09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego, nr sprawy MR-AG-3121-013/17 Marcin Młynarski, 2013.10.07
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar (sofy, pawlacza) w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu MUZEUM BEZ BARIER, Nr sprawy: MR-AG-3121-013/17
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV (czwartym) kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-013/16 Marcin Młynarski, 2013.10.07
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV (czwartym) kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińsk Marcin Młynarski, 2013.09.17
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu „Muzeum bez barier” - Koalicja muzeów ...
Ogłoszenie o wyniku przetargu i wyborze oferty, dot. zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR - AG - 3121-016/13 Marcin Młynarski, 2013.09.16
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 3.09.2013 r. na portalu UZP pod nr 176991 - 2013, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dot. przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-016/13 Marcin Młynarski, 2013.09.10
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar (sofa - siedzisko, pawlacz) w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu MUZEUM BEZ BARIER, Nr sprawy: MR-AG-31 Marcin Młynarski, 2013.09.10
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar (sofa-siedzisko, pawlacz) w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu MUZEUM ...
MODYFIKACJA SIWZ na zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-016/2013 Marcin Młynarski, 2013.09.05
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi poligraficzne w IV ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej, Nr sprawy: MR-AG-3121-015/13 Marcin Młynarski, 2013.09.04
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 2.09.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej z Firmą PROMIS Piotr Misiura ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-016/13 Marcin Młynarski, 2013.09.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy MR-AG-3121-016-2013
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014, Nr sprawy: MR-AG-3121-011/13 Marcin Młynarski, 2013.08.30
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu „MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ...
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO o nr sprawy: MR-AG-3121-014/2013, dot. zad. pn.:Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hut Marcin Młynarski, 2013.08.29
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający - Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego ...
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, nr sprawy MR-AG-3121-015/13 Marcin Młynarski, 2013.08.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 7.08.2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 157665 - 2013, dotyczącego zadania: Wykonanie posadzki żywicznej w ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, Nr spraw Marcin Młynarski, 2013.08.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 26.08.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy: MR-AG-3121-012/13 Marcin Młynarski, 2013.08.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 26.08.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW dot. przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli -ETAP I , nr sprawy Marcin Młynarski, 2013.08.23
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr sprawy MR-AG-3121-011/2013 na zad. pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w l Marcin Młynarski, 2013.08.22
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-011/13, na zadanie pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudziń Marcin Młynarski, 2013.08.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 26.07.2013 r. na portalu UZP pod nr 298094-2013, dotyczącego zadania pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-012/13 Marcin Młynarski, 2013.08.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.07.2013 r. na portalu UZP pod nr 292404 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, NR SPRAWY MR-AG-3121-015/2013 Marcin Młynarski, 2013.08.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I, nr sprawy MR-AG-3121-014/2013 Marcin Młynarski, 2013.08.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza ponowiony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP ...
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, nr sprawy MR-AG-3121-010/13 Marcin Młynarski, 2013.08.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ...
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad. pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I, Marcin Młynarski, 2013.08.05
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, Marcin Młynarski, 2013.07.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie ...
MODYFIKACJA NR II SIWZ zadania Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli ETAP I Marcin Młynarski, 2013.07.25
MODYFIKACJA nr II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu: MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsłu Marcin Młynarski, 2013.07.24
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZ Marcin Młynarski, 2013.07.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ ...
MODYFIKACJA SIWZ o nr sprawy MR-AG-3121-009/2013, dot. zad. pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I. Modyfikacja dotyczy CZE Marcin Młynarski, 2013.07.19
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zwana dalej ustawą Pzp) oraz w nawiązaniu do art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE do zadania pn: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Stra Marcin Młynarski, 2013.07.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 17.07.2013 r. zawarto umowę na USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE do zadania pn: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, Nr sprawy: MR-AG-3121-010/13 Marcin Młynarski, 2013.07.15
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na zad. pn.: Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, nr sprawy MR-AG-3121-008/13 Marcin Młynarski, 2013.07.15
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr sprawy: MR-AG-3121-006/13
OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, Nr sprawy: MR-AG-3121-007/13 Marcin Młynarski, 2013.07.09
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, Nr sprawy: MR-AG-3121-007/13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I, NR SPRAWY MR-AG-3121-009-2013 Marcin Młynarski, 2013.07.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I, Nr ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy: MR-AG-3121-006/13. Marcin Młynarski, 2013.07.01
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym nr MR-AG-3121-006/13, ogłoszonym w BZP Nr 99591 - 2013 w dniu 4.06.2013 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, Nr sprawy MR-AG-3121-007-2013 Marcin Młynarski, 2013.06.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w dniu 12.06.2013 r. na portalu UZP pod nr 109593 - 2013, dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, Nr sprawy: MR-AG-3121-008/13 Marcin Młynarski, 2013.06.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2013.06.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie Restauracji ART CAFE, opublikowane w dniu 14.05.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej portalu Muzeum ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz Solidarność - Strajk w Stalowej Woli 1988 Marcin Młynarski, 2013.06.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 20.06.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-004/13 Marcin Młynarski, 2013.06.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 20.06.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługi poligraficzne w III (trzecim) kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - z Drukarnią ...
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja SIWZ przetargu na usługi poligraficzne o nr sprawy MR-AG-3121-007-2013 Marcin Młynarski, 2013.06.20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-007/2013
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006-2013, na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER KOALICJ Marcin Młynarski, 2013.06.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 3 części, ogłoszonego w dniu 4.06.2013 r. na portalu UZP pod nr 99591 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Dostawa i montaż ...
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA, dot. przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-007/13 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy Marcin Młynarski, 2013.06.17
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ ...
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o nr sprawy MR-AG-3121-006/13 Marcin Młynarski, 2013.06.14
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dotyczy SIWZ przetargu nieogranicoznego o nr sprawy MR-AG-3121-006/13, na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu Marcin Młynarski, 2013.06.14
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZAŁĄCZNIKA C (dotyczy CZEŚCI III zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa i ...
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006-2013 Marcin Młynarski, 2013.06.13
Numer ogłoszenia: 109981 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
MODYFIKACJA SIWZ nr sprawy MR-AG-3121-006-2013, dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER Marcin Młynarski, 2013.06.12
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW, dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006/13, Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER Marcin Młynarski, 2013.06.12
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Nr sprawy MR-AG-3121-006/13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.:Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, nr sprawy MR-AG-3121-007-2013 Marcin Młynarski, 2013.06.12
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MR-AG-3121-005-2013, na zad. pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz S Marcin Młynarski, 2013.06.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21.05.2013 r. na portalu UZP pod nr 83855 -2013, dotyczącym zadania pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr MR-AG-3121-004-2013, dot zam. pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. Marcin Młynarski, 2013.06.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 21.05.2013 r. na portalu UZP pod nr 83121 - 2013, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. na ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz p Marcin Młynarski, 2013.06.04
Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych, nr sprawy MR-AG-3121-005-2013 Marcin Młynarski, 2013.05.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystaw plenerowych pt.: Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013 oraz ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-004-2013 Marcin Młynarski, 2013.05.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU ART CAFE w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 Marcin Młynarski, 2013.05.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-003/13 Marcin Młynarski, 2013.04.15
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 10.04.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, z Drukarnią PASAŻ, Spółka z ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-003-2013 Marcin Młynarski, 2013.03.30
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w dniu 20.03.2013 r. na portalu UZP pod nr 42291-201, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby ...
MODYFIKACJA SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr sprawy MR-AG-3121-003/13 Marcin Młynarski, 2013.03.22
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na: ROBOTY DODATKOWE do zad. pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskie Marcin Młynarski, 2013.03.22
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 25.02.2013 r. zawarto umowę na ROBOTY DODATKOWE do zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-003-2013 Marcin Młynarski, 2013.03.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony o nr sprawy MR-AG 3121-003/2013, na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Dodatkowa ochrona fizyczna wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI oraz GALERII WARSZTAT, znajdujących się w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, w terminie 11.03.2013 - 31.03.2013, nr sprawy: MR-AG-3121-002/13 Marcin Młynarski, 2013.03.10
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 10.03.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Dodatkowa ochrona fizyczna wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI oraz GALERII WARSZTAT, znajdujących się w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, w terminie 11.03.2013 - ...
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-009-13 Marcin Młynarski, 2013.02.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadanie pn.: Przeprowadzenie badania ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAD. pn.: PRZEPROWADZENIE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH, nr sprawy MR-AG-ZO-009-13 Marcin Młynarski, 2013.02.27
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn.: Przeprowadzenie badania socjologicznego: „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. MUZEA BEZ ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji wystawy czasowej SPORT W II RP, nr sprawy MR-AG-ZO-008-13 Marcin Młynarski, 2013.02.25
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt. Sport w II RP w budynku Galerii Warsztat przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO, nr sprawy MR-AG ZO-009-2013 Marcin Młynarski, 2013.02.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: PRZEPROWADZENIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO - Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych - w ramach projektu ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY, dot. przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-001-2013 Marcin Młynarski, 2013.02.11
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, ETAP II, nr ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O NR SPRAWY MR-AG-3121-001-2013 Marcin Młynarski, 2013.02.01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 14.10.2012 r. na portalu UZP pod nr 19942 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAD. PN.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w St. Woli przy ul. Sandomierskiej 1-ETAP II Marcin Młynarski, 2013.01.14
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 – ETAP II
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Zakup dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego pt. Na odpuście, nr sprawy: MR-AG-3121-009A/12 Marcin Młynarski, 2013.01.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 3.06.2012 r. zawarto umowę zakupu dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego, pt.: Na odpuście, z Domem Aukcyjnym AGRA-ART. S. A.
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługi ochrony fizycznej oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014, nr sprawy: MR-AG-3121-011/12 Marcin Młynarski, 2012.12.31
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 31.12.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługi ochrony fizycznej oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Utrzymanie czystości w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014 r. Marcin Młynarski, 2012.12.31
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 13.12.2012 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Regionalnego Marcin Młynarski, 2012.12.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 28.12.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Zakup dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego pt. Portret Pani Pieńkowskiej, nr sprawy: MR-AG-3121-013/12 Marcin Młynarski, 2012.12.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 18.12.2012 r. zawarto umowę zakupu dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego, z Domem Aukcyjnym Polswiss Art Sp. z o. o., ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Zakup dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego pt. Na targu, nr sprawy: MR-AG-3121-012/12 Marcin Młynarski, 2012.12.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.12.2012 r. zawarto umowę zakupu dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego, z Domem Aukcyjnym Polswiss Art Sp. z o. o., ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Zakup dzieł sztuki autorstwa Stefana Norblina, nr sprawy: MR-AG-3121-009/12 Marcin Młynarski, 2012.12.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.10.2012 r. zawarto umowę zakupu dzieł sztuki autorstwa Stefana Norblina z The Polish Arts and Culture Foundation.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA USŁUGI OCHRONY OBIEKTÓW MUZEUM W LATACH 2013-2014 _nr sprawy MR-AG-3121-011-2012 Marcin Młynarski, 2012.12.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 25.11.2012 r. na portalu UZP pod nr 248887-2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi ochrony fizycznej oraz monitoringu antywłamaniowego ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU na zad. pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Regi Marcin Młynarski, 2012.12.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 14.10.2012 r. na portalu UZP pod nr 218689 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI OCHRONY MUZEUM W LATACH 2013-2014, nr sprawy MR-AG-3121-011-2012 Marcin Młynarski, 2012.12.12
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ochrony fizycznej oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014 Nr sprawy: MR-AG-3121-011/12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy na usługi poligreaficzne w IV kw. 2012 r. Nr sprawy MR-AG-3121-010-2012 Marcin Młynarski, 2012.12.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 6.12.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w IV kwartale 2012 r. z Drukarnią ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY, dot. zad pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w IV kwartale 2012, nr sprawy MR-AG-3121-010-2012 Marcin Młynarski, 2012.12.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 21.11.2012 r. na portalu UZP pod nr 246379-2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI POLIGRAFICZNE w IV KW. 2012 r. nr sprawy MR-AG-3121-010-2012 Marcin Młynarski, 2012.11.21
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz publikacji na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w VI kwartale 2012 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW dot. postepowania o nr sprawy MR-AG-3121-008/12 Marcin Młynarski, 2012.11.08
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych ...
MODYFIKACJA SIWZ o nr sprawy MR-AG-3121-008/12 Marcin Młynarski, 2012.11.07
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: Opracowanie dokumentacji ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW MR-AG-3121-008/12 Marcin Młynarski, 2012.10.24
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo - kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Marcin Młynarski, 2012.10.14
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego 2 budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2012 r. Nr sprawy MR-AG-3121-007 Marcin Młynarski, 2012.09.11
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2012 r. Nr sprawy: ...
OGOŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA USŁUGI POLIGRAFICZNE I WYBORZE OFERTY, nr sprawy MR-AG-3121-007-12 Marcin Młynarski, 2012.08.31
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 21.08.2012 r. na portalu UZP pod nr 180467 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz ...
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: USŁUGI POLIGRAFICZNE POLEGAJĄCE NA DRUKU KATALOGÓW ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYSTAW CZASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI W III KWARTALE 2012 r., nr sprwy MR- Marcin Młynarski, 2012.08.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: USŁUGI POLIGRAFICZNE POLEGAJĄCE NA DRUKU KATALOGÓW ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-006-12 Marcin Młynarski, 2012.08.02
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 1.08.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum ...
Ogłoszenie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr Marcin Młynarski, 2012.07.24
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 10.07.2012 r. na portalu UZP pod nr 150585 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów ...
Odpowiedzi na pytania Oferentów. Dotyczy przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006-12 Marcin Młynarski, 2012.07.15
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: USŁUGI POLIGRAFICZNE POLEGAJĄCE NA DODRUKU KATALOGÓW, ALBUMÓW ORAZ DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY WYSTAW CZASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI, nr sprawy MR-AG-3121- Marcin Młynarski, 2012.07.10
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-005/12 Marcin Młynarski, 2012.06.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.06.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli” z Firmą ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-005/12 Marcin Młynarski, 2012.06.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 18.05.2012 r. na portalu UZP pod nr 111483-2012, dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2012.05.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy Marcin Młynarski, 2012.04.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 16.04.2012 r. zawarto umowę na zadanie uzupełniające pn.: „Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające, zad. pn.: Modernizacja pomieszczeń na terenie wystawy COP dla przyszłości, przy ul. Hutniczej 17, na potrzeby aranżacji wystawy Poczuj Sztukę Marcin Młynarski, 2012.04.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 5.04.2012 r. zawarto umowę na zadanie uzupełniające pn.: Modernizacja pomieszczeń na terenie wystawy pn.: COP dla przyszłości, przy ul. Hutniczej 17, na potrzeby aranżacji wystawy pn.: Poczuj Sztukę, ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zad. pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej przy ul. Hutn Marcin Młynarski, 2012.04.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 3.03.2012 r. na portalu UZP pod nr 50925 - 2012, dotyczącego zadania pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-004/12 Marcin Młynarski, 2012.03.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 28.03.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z Firmą Profesjadruk Sp. ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługi poligraficzne w I i II kw. 2012 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, NR SPRAWY MR-AG-3121-004-2012 Marcin Młynarski, 2012.03.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 8.03.2012 r. na portalu UZP pod nr 55039 - 2012, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby ...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW_ dot. SIWZ na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłow Marcin Młynarski, 2012.03.14
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2012.03.12
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: ...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW dot. SIWZ przetargu pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI, nr sprawy MR-AG-3121-003-2012 Marcin Młynarski, 2012.03.09
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-004-2012 Marcin Młynarski, 2012.03.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej Marcin Młynarski, 2012.03.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI w planowanym Muzeum Sztuki ...
MODYFIKACJA SIWZ zadania pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: WZORNICTWO 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO oraz ARCHITEKTURA MODERNIZMU W STALOWEJ WOLI, nr sprawy MR-AG-3121-003/12 Marcin Młynarski, 2012.03.08
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY, dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowe Marcin Młynarski, 2012.03.02
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.02.2012 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 34559 - 2012, dotyczącym zadania pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Wykonanie usługi transportowej polegającej na przywiezieniu wystawy UNPOLISHED - YOUNG DESIGN FROM POLAND z Muzeum Design-u w Helsinkach do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy: ZOC-3121-002/2012 Marcin Młynarski, 2012.03.01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 1.03.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Wykonanie usługi transportowej polegającej na przywiezieniu wystawy UNPOLISHED - YOUNG DESIGN FROM POLAND z Muzeum Design’u w Helsinkach do Muzeum ...
Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie ZAPYTANIA O CENĘ i o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZOC-3121-002-2012 Marcin Młynarski, 2012.02.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę z dnia 17.02.2012 r., na zadanie pn.: Usługa transportowa polegająca na przywiezieniu wystawy UNPOLISHED - YOUNG ...
MODYFIKACJA NR III SIWZ nr sprawy MR-AG-3121-002/12 Marcin Młynarski, 2012.02.22
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ pkt VI ust. 1 c SIWZ INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
MODYFIKACJA NR II SIWZ zadania pn.: -Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli- nr sprawy MR-AG-3121-002/12 Marcin Młynarski, 2012.02.15
MODYFIKACJA nr II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej ...
OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU ART CAFE _nr sprawy MR-AG-3121-B/2012 Marcin Młynarski, 2012.02.15
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ponawia przetarg na: Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II, Nr sprawy: MR-AG-3121-001/12 Marcin Młynarski, 2012.02.15
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.02.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II z Firmą F.H.U. DARTEX-TV-SAT, ul. Wojska Polskiego ...
MODYFIKACJA SIWZ zadania pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-002-2012 Marcin Młynarski, 2012.02.13
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt III ust 1 SIWZ, polegającą na doprecyzowaniu: technologii wykonania ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, MR-AG-3121-002/12 Marcin Młynarski, 2012.02.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli, dla potrzeb Muzeum Regionalnego w ...
Ogłoszenie o wynikach przetargu na usługi transportowe w 2012 r. dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli_ nr sprawy MR-AG-3121-001/2012 Marcin Młynarski, 2012.02.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.01.2012 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 20327 - 2012, na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zad. pn.: Usługa transportowa wystawy UNPOLISHED . YOUNG DESIGN FROM POLAND na trasie Stalowa Wola - Helsinki. Nr sprawy: ZOC-3121-001/2012 Marcin Młynarski, 2012.02.07
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługa transportowa wystawy UNPOLISHED - YOUNG DESIGN FROM POLAND na trasie Stalowa Wola-Helsinki-Stalowa Wola. Nr sprawy: ZOC-3121-001/2012
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PROCEDURZE ZAPYTANIA O CENĘ, nr sprawy ZOC-3121-001/2012 Marcin Młynarski, 2012.02.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 31.01.2012 r., na zadanie pn.: Usługa transportowa wystawy UNPOLISHED - YOUNG DESIGN FROM POLAND na trasie Stalowa Wola - Helsinki - Stalowa Wola, ...
MODYFIKACJA NR III, dot. zam. pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/2012 Marcin Młynarski, 2012.02.01
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika A SIWZ (SZACUNKOWY HARMONOGRAM TRANSPORTÓW) do zamówienia pn.: ...
OGŁOSZENIE o przetargu na Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji ART CAFE Marcin Młynarski, 2012.01.30
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
MODYFIKACJA NR II do zamówienia pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/12 Marcin Młynarski, 2012.01.27
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza: 1)modyfikację pkt III. 3 SIWZ (dot. opisu CZĘŚCI II zamówienia). 2)modyfikację ...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - zawarciu umowy Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i P Marcin Młynarski, 2012.01.26
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE – PRZEMYSŁ – ARCHITEKTURA, w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 17, celem ...
MODYFIKACJA SIWZ, nr sprawy MR-AG-3121-001/12 Marcin Młynarski, 2012.01.26
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt VII.2 oraz pkt XII SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi transportowe ...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW _ dotyczy zam. pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzem Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-001/12 Marcin Młynarski, 2012.01.26
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/12 Marcin Młynarski, 2012.01.23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu towarów oraz dzieł sztuki dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r. Usługa obejmuje ...
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU nr sprawy: MR-AG-3121-021/11, zad. pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ WYSTAWY COP DLA PRZYSZŁOŚCI W STALOWEJ WOLI PRZY UL. HUTNICZEJ 17, CELEM PRZEKSZTAŁCENIA W MUZEUM SZTUK Marcin Młynarski, 2012.01.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 9.12.2011 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 326525-2011, dotyczącym zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i ...
Ogłoszenie o wyborze oferty, dot. zadania pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2012 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2011.12.27
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 6.12.2011 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. zadania pn.: Utrzymanie czystości w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2012 r. Marcin Młynarski, 2011.12.27
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.12.2011 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
MODYFIKACJA SIWZ, dot. zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej, nr spraw Marcin Młynarski, 2011.12.21
Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. VIII SIWZ Wymagania dotyczące wadium, w zadaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem ...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW, dot. zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemys Marcin Młynarski, 2011.12.21
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892 - 1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY - wydanie II rozszerzone. Nr sprawy: MR-AG-3121-020/11 Marcin Młynarski, 2011.12.16
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 15.12.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892 - 1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY - wydanie II rozszerzone, z Firmą LEGRA Sp. z ...
Ogłoszenie o zamieszczeniu aktualizacji koncepcji do przetargu o nr sprawy MR-AG-3121-021/11 Marcin Młynarski, 2011.12.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.12.2011 r. na BIP-ie strony internetowej Zamawiającego zaktualizowano następujące załączniki (koncepcja): A.1. OPIS KONCEPCJI cz. I A.1. OPIS KONCEPCJI cz. II A.1. OPIS KONCEPCJI cz. III A.3. ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ WYSTAWY COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE-PRZEMYSŁ-ACHITEKTURA W STALOWEJ WOLI, PRZY UL. HUTNICZEJ 17, CELEM PRZEKSZTAŁCENIA W MUZEUM SZTUK Marcin Młynarski, 2011.12.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na zadanie pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ WYSTAWY COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE-PRZEMYSŁ-ARCHITEKTURA W STALOWEJ WOLI, PRZY UL. HUTNICZEJ 17, CELEM ...
Ogłoszenie o wynikach przetargu o nr sprawy MR-AG-3121-020/11 na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892 - 1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY, wydanie II rozszerzone Marcin Młynarski, 2011.12.06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 24.11.2011 r. na portalu UZP pod nr 308207 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy Stefan Norblin 1892-1952. Artysta Wszechstronny, wyd. II rozszerzone, nr sprawy: MR-AG-3121-020/11 Marcin Młynarski, 2011.11.24
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Firma: Witkiewicz i Syn oraz innych wystaw czasowych. Nr sprawy: MR-AG-3121-019/11 Marcin Młynarski, 2011.11.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 23.11.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Firma: Witkiewicz i Syn oraz innych wystaw czasowych, z Firmą MARLEX Sp. z o. o., ul. ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy FIRMA: WITKIEWICZ I SYN oraz innych wystaw czasowych", nr sprawy MR-AG-3121-019/11 Marcin Młynarski, 2011.11.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 2.11.2011 r. na portalu UZP pod nr 285743 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy: ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: USŁUGI POLIGRAFICZNE W IV KWARTALE 2011 r. Nr sprawy MR-AG-3121-019/11 Marcin Młynarski, 2011.11.02
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2011 r. na ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wystawy STEFAN NORBLIN 1892-1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY na czas ekspozycji w National Gallery of Modern Art (New Delhi) oraz na czas transportu i ekspozycji wystawy w Marcin Młynarski, 2011.10.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.10.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wystawy „Stefan Norblin 1892-1952. Artysta wszechstronny” na czas ekspozycji w National Gallery of ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Wykonanie nadzoru autorskiego wystawy STEFAN NORBLIN (1892-1952) ARTYSTA WSZECHSTRONNY na potrzeby aranżacji wystawy w National Gallery of Modern Art w New Delhi. Nr sprawy: MR-AG-3121-017/11 Marcin Młynarski, 2011.10.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 24.10.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Wykonanie nadzoru autorskiego wystawy STEFAN NORBLIN (1892-1952) ARTYSTA WSZECHSTRONNY na potrzeby aranżacji wystawy w National Gallery of Modern Art w New ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892-1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY. Nr sprawy: MR-AG-3121-016/11 Marcin Młynarski, 2011.10.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 24.10.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892-1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY z Firmą LEGRA Sp. z o. o., ul. Albatrosów 10c, ...
Ogłoszenie o wynikach przetargu na druk albumu do wystawy "Stefan Norblin 1892-1952. Artysta wszechstronny". Nr sprawy MR-AG 3121-016/2011 Marcin Młynarski, 2011.10.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 5.10.2011 r. na portalu UZP pod nr 262717 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do wystawy ...
Odpowiedzi na pytania oferentów_ dot. druku albumu_ nr sprawy MR-AG-3121-016/11 Marcin Młynarski, 2011.10.11
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną: DRUK ALBUMU wystawy: Stefan Norblin 1892-1952. Artysta Wszechstronny. Marcin Młynarski, 2011.10.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do wystawy: Stefan Norblin 1892-1952. ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługa transportu dzieł sztuki wystawy Stefan Norblin 1892-1952 Artysta wszechstronny na trasie Stalowa Wola - New Delhi (Indie) oraz retransportu na trasie Bombaj (Indie) - Stalowa Wola. Nr sprawy MR-AG-3121-01 Marcin Młynarski, 2011.09.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 23.09.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługa transportu dzieł sztuki wystawy Stefan Norblin 1892-1952 Artysta wszechstronny, na trasie Stalowa Wola-New Delhi, Bombaj-Stalowa Wola, z Firmą Art ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: "Opracowanie koncepcji modernizacji wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI...", nr sprawy MR-AG-3121-008/11 Marcin Młynarski, 2011.09.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: Opracowanie koncepcji modernizacji wystawy „COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE - PRZEMYSŁ - ARCHITEKTURA”, celem ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE o nr sprawy MR-AG-3121-015/11 Marcin Młynarski, 2011.09.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 5.09.2011 r. zawarło umowy na zadanie pn.: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE na usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z Firmą: F.H.U. DARTEX – TV – SAT, ul. Wojska ...
Ogłoszenie o wyborze oferty dla CZĘŚCI I zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-014/11 oraz unieważnieniu CZĘŚCI II ww. zamówienia. Marcin Młynarski, 2011.09.10
Ogłoszenie o wyborze oferty dla CZĘŚCI I zadania pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym Wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) i ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zad. pn.: Adaptacja projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego wystawy Stefan Norblin na potrzeby ekspozycji wystawy w New Delhi i Bombaju (Indie) Marcin Młynarski, 2011.09.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: „Adaptacja projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta ...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW_ dot. przetargu na transport dzieł sztuki na trasie POLSKA - INDIE - POLSKA, nr sprawy MR-AG-3121-014/11 Marcin Młynarski, 2011.08.31
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł ...
MODYFIKACJA SIWZ_ dot. transportu dzieł sztuki_ nr sprawy MR-AG-3121-014/11 Marcin Młynarski, 2011.08.30
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, pkt. VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz ...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW _ dot. Transportu oraz ubezpieczenia dział sztuki na trasie Stalowa Wola - New Delhi oraz retransportu na trasie Bombaj - Stalowa Wola Marcin Młynarski, 2011.08.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli odpowiada na zapytania Oferentów dotyczęce na zadania pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym Wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola - New Delhi (Indie) i retranspor Marcin Młynarski, 2011.08.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na zadanie pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym Wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola - New Delhi (Indie) ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Dostawa i montaż podłogi interaktywnej na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny. Nr sprawy: MR-AG-3121-012/11 Marcin Młynarski, 2011.08.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 16.08.2011 r. zawarło umowę na zadanie pn.: Dostawa i montaż podłogi interaktywnej na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, z Firmą: Aduma S. A., ul. Klecińska 125, 54-413 ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych. Nr sprawy: MR-AG-3121-011/11 Marcin Młynarski, 2011.08.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 16.08.2011 r. zawarło umowy na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych, z Firmą: ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie pn.: Dostawa i montaż podłogi interaktywnej na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy: MR-AG-3121-012-11 Marcin Młynarski, 2011.08.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 203181 - 2011 w dniu 26.08.2011, dotyczącego zadania pn.: Dostawa i montaż podłogi interaktywnej ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny. Nr sprawy: MR-AG-3121-010/11 Marcin Młynarski, 2011.08.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 3.08.2011 r. zawarło umowy na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny z Firmami: iMedia ul. Białostocka 50, 16-010 ...
Ogłoszenie o wynikach przetargu na USŁUGI POLIGRAFICZNE W III KW 2011 R. NA POTRZEBY WYSTAWY NORBLIN I INNYCH WYSTAW CZASOWYCH, Nr sprawy MR-AG-3121-011-11 Marcin Młynarski, 2011.07.30
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 21.07.2011 r. na portalu UZP pod nr 199541 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: DOSTAWA I MONTAŻ PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy MR-AG-3121-012/11 Marcin Młynarski, 2011.07.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na zadanie pn.: Dostawa i montaż podłogi interaktywnej na potrzeby wystawy Stefan Norblin(1892-1952) Artysta wszechstronny
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny. Nr sprawy: MR-AG-3121-009/11 Marcin Młynarski, 2011.07.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.07.2011 r. zawarło umowy na zadanie pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ MULTIMEDIÓW na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy: MR-AG-3121-010/11 Marcin Młynarski, 2011.07.22
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 189659-2011 w dniu 11.07.2011, na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych, nr sprawy MR-AG-3121-011/11 Marcin Młynarski, 2011.07.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy, nr sprawy MR-AG-3121-010/11 Marcin Młynarski, 2011.07.11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego sprzętu multimedialnego na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na części - opis poszczególnych części ...
Ogłoszenie o wynikach postępowania _Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby wystawy NORBLIN_ nr sprawy MR-AG-3121-009-11 Marcin Młynarski, 2011.07.11
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 173487 - 2011 w dniu 22.06.2011 r., dotyczącego zadania pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY. Dot. zamówienia pn.: Wykonanie PROJEKTU TECHNICZNEGO - WYKONAWCZEGO oraz GRAFICZNEGO aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny Marcin Młynarski, 2011.07.01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: „Wykonanie PROJEKTU TECHNICZNEGO - WYKONAWCZEGO oraz GRAFICZNEGO aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892–1952) ...
MODYFIKACJA NR 2 _Dot. zamówienia pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny Marcin Młynarski, 2011.07.01
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. V. 2. SIWZ (Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW _Dot. CZĘŚCI I Dostawy ścianek ekspozycyjnych, nr sprawy MR-AG-3121-009/11 Marcin Młynarski, 2011.06.30
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz ...
MODYFIKACJA SIWZ części I zamówienia pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny, nr sprawy: MR-AG-3121-009/11 Marcin Młynarski, 2011.06.29
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt III. 3 SIWZ, w CZĘŚCI I zamówienia, w postępowaniu pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŚCIANEK EKSPOZYCYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA WYSTAWIENNICZEGO na potrzeby aranżacji wystawy Norblin. Artysta Wszechstronny, nr sprawy MR-AG-3121-009/11 Marcin Młynarski, 2011.06.22
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w trybie z wolnej ręki _Dodruk katalogu "Mikrus" Marcin Młynarski, 2011.06.08
Przedmiotem Umowy jest usługa poligraficzna polegająca na dodruku katalogu „Mikrus, auto, któremu nie pozwolono dorosnąć”, z posiadanych przez Wykonawcę matryc drukarskich.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na koncepcję wystawy Norblin Marcin Młynarski, 2011.05.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) - Artysta wszechstronny zawarta umowa z ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalwoej Woli przez okres 12 m-cy Marcin Młynarski, 2011.05.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 16.05.2011 r. zawarto umowę z Firmą F.H.U. DARTEX – TV – SAT Dariusz Chara, ul. Wojska Polskiego 16/22, 37-450 Stalowa Wola
Ogłoszenie o zawarciu umowy na Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2011 r. Marcin Młynarski, 2011.05.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.05.2011 r. zawarto umowę z Firmą PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
Ogłoszenie o wyborze oferty na USŁUGI POLIGRAFICZNE w II i III KW. 2011 r., nr sprawy MR-AG-3121-004/11 Marcin Młynarski, 2011.05.09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.04.2011 r., na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II oraz III kwartale 2011 r. dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11 Marcin Młynarski, 2011.04.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.04.2011 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 115427 – 2011, na zadanie pn.: Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej ...
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II oraz III kwartale 2011 r. dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-004/11 Marcin Młynarski, 2011.04.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II oraz III kwartale 2011 ...
Modyfikacja SIWZ na usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11 Marcin Młynarski, 2011.04.20
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika B do SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW_ dot. przetargu na usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11 Marcin Młynarski, 2011.04.20
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 m-cy, nr sprawy: MR – AG – 3121 - 003/11, na ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11 Marcin Młynarski, 2011.04.14
Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 m-cy
Dotyczy: Zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-006/11 na usługi elektryczne. Ogłoszenie o wyborze oferty Marcin Młynarski, 2011.03.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-006/11, na zadanie pn.: Wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i przygotowaniem wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-002/11 Marcin Młynarski, 2011.03.11
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o zawarciu w dniu 7.03.2011 r. umowy z Firmą ANIFA, Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola
SPROSTOWANIE dot. zapytania ofertowego na wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2011 r. Marcin Młynarski, 2011.03.02
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w ZAPYTANIU OFERTOWYM ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej (www.muzeum.stalowawola.bip.pl/), w dniu 22.02.2011 r., dotyczącym zadania pn.: Wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb Muzeum ...
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i przygotowaniem wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w 2011 r., nr sprawy MR-AG-3121-002/11 Marcin Młynarski, 2011.02.25
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 11.02.2011 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 51009 – 2011, na zadanie pn.: Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na USŁUGI POLIGRAFICZNE W I i II KWARTALE 2011 R., nr sprawy MR-AG-3121-001/11 Marcin Młynarski, 2011.02.24
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 24.02.2011 r. zawarto umowę z Drukarnią MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna w I i II kwartale 2011 r.: druk katalogu wraz z materiałami ...
ZAPYTANIE OFETRTOWE NA WYKONYWANIE USŁUG ELEKTRYCZNYCH dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2011 r., nr sprawy MR-AG-ZO-006/11 Marcin Młynarski, 2011.02.22
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 1.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania zakupów ...
INFORMACJA O SPRZEDAŻY ZLIKWIDOWANYCH ŚRODKÓW Marcin Młynarski, 2011.02.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o przeprowadzonej likwidacji składnika majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 200 euro, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ...
Ogłoszenie o wyborze oferty: POLIGRAFIA w I i II kwartale 2011 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/11 Marcin Młynarski, 2011.02.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 4.02.2011 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 41987 - 2011, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna w I i II kwartale 2011 r.: druk katalogu wraz z ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi stolarskie w 2011 r., nr sprawy MR-AG-ZO-003/11 Marcin Młynarski, 2011.02.15
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na USŁUGI MALARSKIE, nr sprawy: MR-AG-3121-002/11 Marcin Młynarski, 2011.02.11
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących usług malarskich oraz innych związanych z odnawianiem sal ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Zakres prac obejmuje typowe powtarzające się prace określone w Harmonogramie Wystaw (Zakres ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na poligrafię w I i II kwartale 2011 r., nr sprawy: MR-AG-3121-001/11 Marcin Młynarski, 2011.02.04
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna w I i II kwartale 2011 r. polegająca na druku katalogu wraz z materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi do wystawy Matki, żony i traktorzystki, czyli o Polkach w socrealizmie.
Ogłoszenie o zawarciu umowy, dot. ZAPYTANIA O CENĘ na druk materiałów promocyjnych do wystawy Poczuj sztukę oraz ulotki edukacyjnej, nr sprawy ZOC-3121-001/2011. Marcin Młynarski, 2011.01.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 20.01.2011 r. zawarto umowę z Drukarnią MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku materiałów promocyjnych do wystawy Poczuj ...
Ogłoszenie o wyborze oferty, ZAPYTANIE O CENĘ, nr ZOC-3121-001/2011 Marcin Młynarski, 2011.01.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zapytania o cenę z dnia 7.01.2011 r., na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku materiałów promocyjnych do wystawy ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy - udzieleniu zamówienia, dot. druku folderu, nr sprawy ZOC-3121-008/2010 Marcin Młynarski, 2010.12.23
Ogoszenie o zawarciu umowy - udzieleniu zamówienia na ochronę 2011-2012, nr sprawy MR-AG-3121-15/10 Marcin Młynarski, 2010.12.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.12.2010 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KARABELA Sp. z o. o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg, działającym na podstawie koncesji nr L-0008/00 na zadanie pn.: „Ochrona ...
Ogłoszenie o wyborze oferty w zapytaniu o cenę Nr ZOC-3121-008/2010 Marcin Młynarski, 2010.12.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zapytania o cenę z dnia 9.12.2010 r., na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna polegająca na druku folderu Mikrus, auto, któremu ...
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż PANELU INTERAKTYWNEGO, o nr sprawy MR-AG-3121-014/10 Marcin Młynarski, 2010.12.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ...
Ogłoszenie o wyborze oferty na ochronę Muzeum _nr sprawy MR-AG-3121-015/10 Marcin Młynarski, 2010.12.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.11.2010 r. na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. ...
Odpowiedź na pytanie oferenta. Nr sprawy: MR-AG-3121-015/10 Marcin Młynarski, 2010.11.30
Czy zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT?
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na OCHRONĘ MUZEUM 2011-2012, nr sprawy: MR-AG-3121-015/10 Marcin Młynarski, 2010.11.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie PANELU INTERAKYTYWNEGO, nr sprawy MR-AG-3121-014/10 Marcin Młynarski, 2010.11.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż Panelu Interaktywnego w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg projektu wykonawczego”.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na poligrafię, nr sprawy MR-AG-3121-013/10 Marcin Młynarski, 2010.10.27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałamipromocyjnymi i edukacyjnymi do wystaw: Wczesne wieki średniowiecza oraz Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej dla Muzeum ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługę poligraficzną, Nr sprawy MR-AG-3121-013/10 Marcin Młynarski, 2010.10.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 27.10.2010 r. zawarto umowę z Drukarnią PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na ROBOTY DODATKOWE do zadania o nr sprawy: MR-AG-3121-007/10 Marcin Młynarski, 2010.10.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 21.09.2010 r. zawarto umowę z firmą ANIFA Anna Bąk, ul. Narutowicza 6/7, 37-450 Stalowa Wola, w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w trybie z wolnej ręki, na zadanie pn.: ROBOTY DODATKOWE do ...
Ogłoszenie o wyborze oferty, nr sprawy MR-AG-3121-013/10 Marcin Młynarski, 2010.10.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 9.10.2010 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 280235 – 2010, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-012/10 Marcin Młynarski, 2010.09.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.09.2010 r. zawarto umowę z Drukarnią MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie z wolnej ręki, na zadanie pn.: „USŁUGI ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-009A/10 Marcin Młynarski, 2010.09.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 27.08.2010 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych „IZOMET”, Stanisław Krawiec, Jerzy Ozga Sp. j., ul. I Sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola, w sprawie zamówienia ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy na druk katalogów i mat. promocyjnych, nr sprawy MR-AG-3121-010/10 Marcin Młynarski, 2010.08.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 16.08.2010 r. zawarto umowę z firmą Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystaw: ChopinART, Design DZIECINADA ...
Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-009/10 Marcin Młynarski, 2010.08.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 12.08.2010 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych „IZOMET”, Stanisław Krawiec, Jerzy Ozga Sp. j., ul. I Sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola, w sprawie zamówienia ...
Informacja o wyborze oferty. PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy MR-AG-3121-007/10 Marcin Młynarski, 2010.08.09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.06.2009 r. na zadanie pn.: "Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i ...
Ogłoszenie o wyborze oferty: dot. przetargu na poligrafię, nr sprawy: MR-AG-3121-010/10 Marcin Młynarski, 2010.08.04
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.07.2010 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 197165 – 2010, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami ...
Ogłoszenie o wyborze oferty, dotyczy instalacji klimatyzacji i wentylacji, nr sprawy MR-AG-3121-009/10 Marcin Młynarski, 2010.08.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.07.2010 r. na zadanie pn.: „Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach realizowanego projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja ...
Modyfikacja nr II dot. przetargu na poligrafię Marcin Młynarski, 2010.08.02
Zamawiający wprowadza korektę błędu polegającego na nieścisłości podanych cyfrowo i słownie nakładów ZAPROSZENIA do wystawy Design DZIECINADA oraz KATALOGU do wystawy ChopinART. Zamawiający błędnie podał słownie nakład 2 wydawnictw.
Modyfikacja SIWZ dot. usługi poligraficznej o nr sprawy MR-AG-3121-010/10 Marcin Młynarski, 2010.07.30
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ pkt. III 2 A, 2E, ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną, nr sprawy MR-AG-3121-010/10 Marcin Młynarski, 2010.07.24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystaw: ChopinART, Design DZIECINADA oraz Władysław Strzemiński. Obrazy i rysunki dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-008/10 Marcin Młynarski, 2010.07.19
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem 8 interaktywnych eksponatów realizowanych w ramach 2 projektów: Poczuj sztukę- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych w ramach Programu ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na instalację klimatyzacji i wentylacji na wystawie stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-009/10 Marcin Młynarski, 2010.07.13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach realizowanego projektu „Przestrzeń interaktywna” - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - Program Operacyjny ...
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr sprawy MR-AG-3121-008/10, dot. 8 interaktywnych eksponatów Marcin Młynarski, 2010.07.12
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.06.2010 r., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych portalu UZP pod nr: 164213 – 2010, na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji ...
PRZETARG NIEOGRANICZONY, nr MR-AG-3121-008/10, dot. Interaktywnych eksponatów Marcin Młynarski, 2010.06.23
Dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem 8 interaktywnych eksponatów realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla dzieci, w tym ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY, nr sprawy MR-AG-3121-007/10 Marcin Młynarski, 2010.06.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku ...
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY, nr sprawy MR-AG-3121-003/10 Marcin Młynarski, 2010.06.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis 3 kiosków multimedialnych - realizowanych w ramach projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja ...
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, Nr sprawy MR-AG-3121-001/10 Marcin Młynarski, 2010.06.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 001/10
Informacja o wyborze oferty. ZAPYTANIE O CENĘ Nr ZOC-3121-007/2010 Marcin Młynarski, 2010.06.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę z dnia 10.06.2010 r., na zadanie pn.: Usługa poligraficzna ...
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Nr MR-AG-3121-001/10 Marcin Młynarski, 2010.06.14
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację pkt III 3.7 SIWZ oraz & 10 pkt 1 projektu umowy w postępowaniu na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 interaktywnych ...
Informacja o zakończeniu dialogu oraz przekazaniu SIWZ. Dotyczy postępowania o nr sprawy MR-AG-3121-001/10 Marcin Młynarski, 2010.06.04
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 31.05.2010 zakończono dialog prowadzony w sprawie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 eksponatów interaktywnych realizowanych w ramach 2 projektów: ...
Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr MR-AG-3121-003/10 Marcin Młynarski, 2010.05.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.04.2010 r. na zadanie pn.: Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis 3 kiosków multimedialnych - realizowanych w ramach projektu Przestrzeń ...
PRZETARG NIEOGRANICZONY _Roboty budowlane, nr sprawy MR-AG-3121-007/10 Marcin Młynarski, 2010.05.13
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1– ETAP I"
Informacja o wyborze oferty. Zapytanie o cenę nr ZOC-3121-006/2010 D Marcin Młynarski, 2010.04.29
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis 3 kiosków multimedialnych, nr sprawy MR-AG-3121-003/10 Marcin Młynarski, 2010.04.23
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis 3 kiosków multimedialnych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach ...
Unieważnienie postepowania w trybie zapytania o cenę, nr sprawy: ZOC-3121-005/2010 Marcin Młynarski, 2010.04.19
Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dotyczy ogłoszenia o zawarciu umowy na usługę poligraficzną uzupełniającą, nr sprawy MR-AG-3121-002/10 Marcin Młynarski, 2010.04.15
Dotyczy zamówienia uzupełniającego dotyczącego "Usługi poligraficznej polegającej na dodruku katalogu Julian Fałat oraz druku materiałów promocyjnych - ulotki edukacyjnej i plakatu
Informacja o wyborze oferty, ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-009/10 Marcin Młynarski, 2010.04.15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 31.03.2010 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
Informacja o wyborze oferty, ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-003/10 Marcin Młynarski, 2010.04.15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.02.2010 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ...
Dotyczy unieważnienia postepowania w trybie ZAPYTANIA O CENĘ, nr sprawy ZOC-3121-004/2010 Marcin Młynarski, 2010.04.15
Dotyczy unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie ZAPYTANIA O CENĘ, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk materiałów promocyjnych: plakatu do wystawy „Książęca kolekcja. Skarby ze zbiorów XX Czartoryskich
Dot. dialogu konkurencyjnego, MR-AG-3121-001/10 Marcin Młynarski, 2010.04.08
Zamawiający informuje, że w procedurze DIALOGU KONKURENCYJNEGO złożono 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
ZAPYTANIE OFERTOWE, Nr sprawy: MR-AG-ZO-006/10 Marcin Młynarski, 2010.03.30
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na wystawie stałej na poddaszu budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie dialogu konkurencyjnego, nr sprawy: MR-AG-3121-001/10 Marcin Młynarski, 2010.03.23
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie DIALOGU KONKURENCYJNEGO na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 eksponatów interaktywnych realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla ...
Informacja o zawarciu umowy Marcin Młynarski, 2010.02.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o zawarciu umowy z firmą RS DRUK, ul. Podgórska 4 35-082 Rzeszów, w spr. zamówienia pn.: Usługa poligraficzna: wykonanie projektu, skład i druk: publikacji cyklicznej: Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_ ZOC-3121-001/2010 D Marcin Młynarski, 2010.02.02
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę poligraficzną polegającą na wykonaniu projektu, składu i druku: publikacji cyklicznej: Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, edycja 2007
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-001/10 Marcin Młynarski, 2010.01.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, składa zapytanie ofertowe na: Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. „Adaptacja ...
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-002/10 Marcin Młynarski, 2010.01.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, składa otwarte zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Opracowanie projektu wnętrzarskiego sali edukacyjnej i szkoleniowej w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na bazie projektu koncepcyjnego.
Przetarg na wynajem garażu Marcin Młynarski, 2010.01.06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ogłasza przetarg na: Wynajem garażu sąsiadującego z Domem Gościnnym „Hutnik” w Stalowej Woli przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12.
Ogłoszenie o zawarciu umowy MR-AG-3121-019/09 Marcin Młynarski, 2009.12.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uprzejmie informuje o zawarciu umowy na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla ...
Ogłoszenie o wyborze oferty na OCHRONĘ MUZEUM, nr sprawy MR-AG-3121-019/09 Marcin Młynarski, 2009.12.11
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 4.12.2008 r. na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ...
Wynajem lokalu ART CAFE w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2009.12.10
Przetarg na "Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE".
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Druk katalogów. Marcin Młynarski, 2009.11.25
Druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Marcin Młynarski, 2009.11.19
Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy W dolinie Sanu. Krajobraz - Ludzie - Tradycje, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-3121-018/09, usługa poligraficzna Marcin Młynarski, 2009.11.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 3.11.2009 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: Druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat ...
Ogłoszenie o ponowionym przetargu nieograniczonym nr sprawy MR-AG-3121-019/09 Marcin Młynarski, 2009.11.12
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Ochronę mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla ...
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr sprawy MR-AG-3121-016/09 Marcin Młynarski, 2009.11.12
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o ...
Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-3121-017/09 Marcin Młynarski, 2009.11.09
Odpowiedzi na zapytania oferentów MR-AG-3121-016/09 Marcin Młynarski, 2009.11.09
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn. „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem ...
Modyfikacja SIWZ, nr sprawy MR-AG-3121-016/09 Marcin Młynarski, 2009.11.05
Modyfikacja treści SIWZ w zad. pn. „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi ochrony wystaw ...
Modyfikacja SIWZ MG-AG-3121-018/09 Marcin Młynarski, 2009.11.05
Dotyczy sprostowania pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia - SIWZ pkt III ust. 2.11.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną, nr sprawy MR-AG-3121-18/09 Marcin Młynarski, 2009.11.03
Dotyczy: Usługi poligraficznej polegającej na druku katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, nr sprawy MR-AG-3121-017/09 Marcin Młynarski, 2009.10.27
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy „W dolinie Sanu. Krajobraz – Ludzie – Tradycje”, organizowanej przez Muzeum ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, nr sprawy MR-AG-3121-016/09 Marcin Młynarski, 2009.10.26
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości, przy ul. Hutniczej ...
Wynajem lokalu ART CAFE w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, MR-AG-221-002/09 Marcin Młynarski, 2009.10.14
Przetarg na Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy Nr sprawy ZOC-3121-004/2009 D Marcin Młynarski, 2009.09.09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 7.08.2009 r. zawarta została umowa pomiędzy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli a firmą: P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA-REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń w sprawie zamówienia publicznego na ...
Ogłoszenie o wyborze oferty ZOC-3121-004/2009 D Marcin Młynarski, 2009.08.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19.08.2009 r. na zadanie pn.: „Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy Andrzej Pityński – rzeźba ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy Nr sprawy MR-AG-3121-014/09 Marcin Młynarski, 2009.08.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 25.08.2009 r. w siedzibie Zamawiającego zawarta została umowa z firmą: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy Nr sprawy MR-AG-3121-012/09 Marcin Młynarski, 2009.08.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 20.08.2009 r. w siedzibie Zamawiającego zawarta została umowa z firmą: Mazur Kolor Zakład Produkcyjny, Bolesław Dąbrowski, 12-120 Dźwierzuty, Miętkie 58, w sprawie zamówienia publicznego na zadanie ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy Nr sprawy MR-AG-3121-013/09 Marcin Młynarski, 2009.08.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 17.08.2009 r. w siedzibie Zamawiającego zawarta została umowa z firmą: „BUDO-TRANS” Spółka z o.o., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ...
SIWZ Zapytanie o cenę ZOC-3121-004/2009 D Marcin Młynarski, 2009.08.19
SIWZ do ZAPYTANIA O CENĘ na zadanie pn.: „Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy Andrzej Pityński – rzeźba w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-3121-014/09 Marcin Młynarski, 2009.08.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 5.08.2009 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej ...
Odpowiedzi na pytania oferentów MR-AG -3121-014/09-B Marcin Młynarski, 2009.08.13
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum ...
Odpowiedzi na zapytania oferentów MR-AG-3121-014/09 Marcin Młynarski, 2009.08.10
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum ...
Informacja o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-3121-013/09 Marcin Młynarski, 2009.08.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8.07.2009 r. na zadanie pn.: „Modernizacja i wykonanie ciągów pieszo – komunikacyjnych na ekspozycji rzeźb Galeria przez dotyk na ...
Informacja o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-3121-012/09 Marcin Młynarski, 2009.08.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6.07.2009 r. na zadanie pn.: „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w ...
Modyfikacja przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-014/09 Marcin Młynarski, 2009.08.06
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz katalogu wraz z ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr sprawy MR-AG-3121-14/09 Marcin Młynarski, 2009.08.05
Dotyczy zadania pn. "Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego i ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zawarciu umowy Marcin Młynarski, 2009.07.27
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 27 lipca 2009 r., w siedzibie Zamawiającego zawarta została umowa z firmą ANIFA Anna Bąk, ul. Narutowicza 6/7 37-450 Stalowa Wola - w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont ...
Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-3121-010/09 Marcin Młynarski, 2009.07.15
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.06.2009 r. na zadanie pn.: „Remont części korytarza parteru oraz klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, ...
Modyfikacja tytułu ogłoszenia i SIWZ nr sprawy MR-AG-3121-013/09 Marcin Młynarski, 2009.07.10
Zgodnie z art. 38 ust. 4. 4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wprowadza modyfikację ...
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-013/09 Marcin Młynarski, 2009.07.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz ...
Unieważnienie postępowania przetargowego o numerze sprawy MR-AG-3121-009/09 Marcin Młynarski, 2009.07.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o ...
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-012/09 Marcin Młynarski, 2009.07.06
Dotyczy zadania pn.: „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli - etap I”
Unieważnienie postępowania przetargowego o numerze sprawy MR-AG-3121-008/09 Marcin Młynarski, 2009.07.01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o ...
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-010/09 Marcin Młynarski, 2009.06.15
Dotyczy zadania pn.: „Remont części korytarza parteru oraz klatki schodowej w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
Informacja o przetargu Nr sprawy: MR-AG-3121-007/09 Marcin Młynarski, 2009.06.09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8.05.2009 r. na zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia rzeźb na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w ...
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-009/09 Marcin Młynarski, 2009.06.08
Ogłoszenie o przetargu - „Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem ...
Unieważnienie postępowania przetargowego MR-AG-3121-006/09 Marcin Młynarski, 2009.06.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) informuje, iż Zamawiający unieważnił postępowanie ...
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-008/09 Marcin Młynarski, 2009.05.28
Dotyczy wymiany stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli.
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-005/09 Marcin Młynarski, 2009.05.28
Dotyczy - „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli”.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR II. Nr sprawy: MR-AG-3121-005/09 Marcin Młynarski, 2009.05.26
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wprowadza II modyfikację ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW. Nr sprawy MR-AG-3121-005/09 Marcin Młynarski, 2009.05.26
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa ...
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy MR-AG-3121-005/09 Marcin Młynarski, 2009.05.15
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wynikach przetargu-nr sprawy: MR-AG-3121-004/09 Marcin Młynarski, 2009.05.14
Usługa poligraficzna: druk Biuletynu pokonferencyjnego Gość niepełnosprawny w muzeum, katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Design oraz materiałów promocyjnych do wystawy: Czerwiec. Pokolenie 1989
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Nr sprawy: MR-AG-3121-007/09 Marcin Młynarski, 2009.05.08
rzeźb na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Nr sprawy: MR-AG-3121-006/09 Marcin Młynarski, 2009.05.08
„Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum.”
Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy: MR-AG-3121-005/09 Marcin Młynarski, 2009.05.01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli”
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-004/09 Marcin Młynarski, 2009.04.30
Usługa poligraficzna: druk Biuletynu pokonferencyjnego Gość niepełnosprawny w muzeum; katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Design oraz materiałów promocyjnych do wystawy: Czerwiec. Pokolenie 1989.
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY. Nr sprawy MR-AG-3121-003/09 Marcin Młynarski, 2009.04.23
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.04.2009 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do dwóch plenerowych wystaw fotograficznych organizowanych przez Muzeum ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: ZOC-3121-003/2009 D Marcin Młynarski, 2009.04.21
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę poligraficzną polegającą na druku PLAKATU informacyjnego do konkursu „Autoportret 2009”. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, ...
Ogłoszenie o wynikach przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-003/09 Marcin Młynarski, 2009.04.06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.03.2009 r. na zadanie pn.: Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do dwóch plenerowych wystaw fotograficznych ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MR-AG-3121-003/09 Marcin Młynarski, 2009.03.23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MR-AG-3121-003/09 z dnia 23.03.2009 r. na zadanie pn.: "Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do dwóch plenerowych wystaw fotograficznych organizowanych przez Muzeum Regionalne w ...
Ogłoszenie o wynikach przetargu Nr sprawy MR-AG-3121-001/09 Marcin Młynarski, 2009.03.09
Usługa poligraficzna: druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Alfons Karpiński z kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz materiałów promocyjnych do wystaw: Akordy światła i koloru – twórczość Wojciecha Weissa i Aneri, ...
Odpowiedzi na pytania. Nr sprawy MR-AG-3121-001/09 Marcin Młynarski, 2009.03.02
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa poligraficzna: druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Alfons Karpiński z ...
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. nr sprawy: MR-AG-3121-001/09 Marcin Młynarski, 2009.02.27
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Usługę poligraficzną: druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Alfons Karpiński z kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz materiałów promocyjnych do wystaw: Akordy światła i ...
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy MR-AG-3121-001/09 Marcin Młynarski, 2009.02.25
Usługa poligraficzna: druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Alfons Karpiński z kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz materiałów promocyjnych do wystaw: Akordy światła i koloru – twórczość Wojciecha Weissa i Aneri, ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: ZOC-3121-002/2009 D Marcin Młynarski, 2009.02.09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę poligraficzną polegającą na druku PLAKATU do wystawy „Z kolekcji Toma Podla”.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: ZOC-3121-001/2009 D Marcin Młynarski, 2009.02.09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę polegającą na wykonaniu wydruku wielkoformatowego na folii pcv oraz naklejenie go na płytach z poliwęglanu kanalikowego – na potrzeby wystawy COP dla ...
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Nr srawy MR-AG-221-001/09 Marcin Młynarski, 2009.02.09
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Nr srawy MR-AG-221-001/09, z dnia 19.01.2009, dotyczącego Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie ...
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy MR-AG-221-001/09 Marcin Młynarski, 2009.01.20
Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
Informacja o wynikach przetargu. Nr sprawy: MR-AG-213-011/08 Marcin Młynarski, 2008.12.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 4.12.2008 r. na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z ...
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-011/08 Marcin Młynarski, 2008.12.04
Przetarg na ochronę mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania”
Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: ZOC-3121-020/2008 D Marcin Młynarski, 2008.12.02
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę poligraficzną polegającą na druku materiałów promocyjnych do wystawy „RAFAŁ MALCZEWSKI. CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. REPORTAŻ MALARSKI 1938” – ...
Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: ZOC-3121-021/2008 D Marcin Młynarski, 2008.12.02
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę poligraficzną polegającą na druku katalogu do wystawy „RAFAŁ MALCZEWSKI. CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. REPORTAŻ MALARSKI 1938”.
Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy: MR-AG-213-010/08 Marcin Młynarski, 2008.11.11
Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej „Autoportret” oraz druk materiałów promocyjnych - jubileuszowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy MR-AG-213-010/08 Marcin Młynarski, 2008.10.31
Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej „Autoportret” oraz druk materiałów promocyjnych - jubileuszowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-009/08 Marcin Młynarski, 2008.09.01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 20.08.2008 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: projekt, skład, korekta i druk katalogu do wystawy archeologicznej „W cieniu Imperium ...
Sprostowanie do przetargu Nr sprawy: MR-AG-213-009/08 Marcin Młynarski, 2008.08.22
W SIWZ pkt. XI ust. 2 Zamawiający błędnie wpisał datę składania ofert, obok poprawnej daty otwarcia ofert. Termin składania ofert w SIWZ ma być zgodny z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym umieszczonym w BIP-ie Zamawiającego oraz w ogłoszeniu ...
Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy: MR-AG-213-009/08 Marcin Młynarski, 2008.08.22
Na Usługę poligraficzną: projekt, skład, korekta i druk katalogu do wystawy archeologicznej „W cieniu Imperium Rzymskiego” oraz druk folderu promocyjnego dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Ogłoszenie o wynikach przetargu Nr sprawy: MR-AG-213-008/08 Marcin Młynarski, 2008.08.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 1.08.2008 r. na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna: skład i druk 3 publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych do wystaw organizowanych ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Nr sprawy: MR-AG-213-008/08 Marcin Młynarski, 2008.08.06
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: MR – AG – 213 – 008/08 na „Usługę poligraficzną: skład i druk 3 publikacji ...
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-213-008/08 Marcin Młynarski, 2008.08.06
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w zamówieniu pn. „Usługa poligraficzna: skład i druk 3 publikacji książkowych oraz ...
Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy MR-AG-213-008/08 Marcin Młynarski, 2008.08.01
Przetarg dotyczy na usługi poligraficznej: skład i druk 3 publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-007/08 Marcin Młynarski, 2008.07.18
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.06.2008 r. na zadanie pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z przeznaczeniem na wystawę plenerową 70-lecie Stalowej ...
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy: MR-AG-213-007/08 Marcin Młynarski, 2008.07.09
„Wykonanie, dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z przeznaczeniem na wystawę plenerową 70-lecie Stalowej Woli organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli”.
Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy MR-AG-213-007/08 Marcin Młynarski, 2008.06.25
„Wykonanie, dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z przeznaczeniem na wystawę plenerową 70-lecie Stalowej Woli organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli”
Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-006/08 Marcin Młynarski, 2008.05.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8.05.2008 r. na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna: projekt, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a do wystawy Galeria ...
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-006/08 Marcin Młynarski, 2008.05.09
Usługa poligraficzna: projekt, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a do wystawy Galeria przez dotyk, edycja II organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-213-005/08 Marcin Młynarski, 2008.04.09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.03.2008 r. na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna: skład i druk materiałów promocyjnych i katalogów do wystaw organizowanych w ramach ...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy: MR-AG-213-005/08 Marcin Młynarski, 2008.03.27
Usługa poligraficzna: skład i druk materiałów promocyjnych i katalogów do wystaw organizowanych w ramach projektów Przegląd Sztuki Artystów Niepełnosprawnych, Dostępne Muzeum oraz Noc Muzeów.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Marcin Młynarski, 2008.03.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-004/08
Sprostowane Nr sprawy: MR-AG-213-003/08 Marcin Młynarski, 2008.03.13
Sprostowane ogłoszenie o wyborze oferty i zawarciu umowy Nr 004/2008/PZP
Informacja nr sprawy: MR-AG-213-003/08 Marcin Młynarski, 2008.03.13
Informacja o popełnieniu błędu w opublikowanym ogłoszeniu o wyborze oferty.
Zawiadomienie o wyborze oferty - Nr sprawy: MR-AG-213-003/08 Marcin Młynarski, 2008.03.06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6.02.2008 r. na zadanie pn.: Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II ...
Ogłoszenie o przetargu, nr sprawy: MR-AG-213-004/08 administrator Lucyna Mizera, 2008.02.27
Dotyczy wynajemu lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji ART CAFE
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-003/08 Marcin Młynarski, 2008.02.07
Dotyczy remontu holu wejściowego wraz ze sklepem i stróżówką oraz pokoi gościnnych zlokalizowanych na poz. +/- 0,00 w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-001/08 Marcin Młynarski, 2008.02.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 3.01.2008 r. na zadanie pn.: Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Nr sprawy: MR-AG-213-001/08 Marcin Młynarski, 2008.02.05
Została odrzucona z postępowania na „Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II”, oferta: NR. 1
Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy: MR-AG-213-002/08 Marcin Młynarski, 2008.01.29
Dotyczy: „Usługa poligraficzna: skład i druk 2 albumów: Art deco w Stalowej Woli oraz Art deco we Lwowie
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-001/08 Marcin Młynarski, 2008.01.14
Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy: MR-AG-213-001/08 Marcin Młynarski, 2008.01.14
REMONT LOKALU GASTRONOMICZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, REMONT HOLU GŁÓWNEGO WRAZ Z KOMUNIKACJĄ
Zmaina terminu składania ofert Marcin Młynarski, 2008.01.14
W związku z modyfikacją PRZEDMIARU ROBÓT w zamówieniu publicznym p.n. „Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy: MR-AG-213-002/08 Marcin Młynarski, 2008.01.14
Skład i druk 2 albumów: Art deco w Stalowej Woli oraz Art deco we Lwowie – wydawanych w ramach projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa Wola – Lwów.
Ogloszenie o wyborze oferty nr sprawy: MR-AG-213-031/07 Marcin Młynarski, 2007.12.31
Dptyczy „Ochrony mienia, monitoringu wizyjnyjnego i antywłamaniowego obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli COP dla przyszłości oraz ...
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-031/07 Marcin Młynarski, 2007.12.18
Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania.
Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-030/07 Marcin Młynarski, 2007.11.12
Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka polska nowoczesna. Malarstwo – grafika – rzeźba w latach trzydziestych oraz katalogu i pakietu edukacyjnego do wystawy Cop dla przyszłości”,
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-030/07 Marcin Młynarski, 2007.10.30
Dotyczy usługi poligraficznej: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka polska nowoczesna. Malarstwo – grafika – rzeźba w latach trzydziestych oraz katalogu i pakietu edukacyjnego do wystawy Cop dla przyszłości
Unieważnienie postępowania Nr sprawy: MR-AG-213-028/07 Marcin Młynarski, 2007.10.30
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-028/07 Marcin Młynarski, 2007.10.04
Dotyczy usługi poligraficznej: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego oraz katalogu do wystawy Cop dla przyszłości”,
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-028/07 Marcin Młynarski, 2007.09.25
Dotyczy usługi poligraficznej: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego oraz katalogu do wystawy Cop dla przyszłości.
Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-213-027/07 Marcin Młynarski, 2007.09.14
Dotyczy usługi poligraficznej: skład i druk albumu Centralny Okręg Przemysłowy, plakatu i zaproszenia do wystawy Cop dla przyszłości oraz folderu edukacyjnego i 2 rodzajów ulotek promocyjnych realizowanych w ramach projektu Szlakiem architektury Art deco ...
Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-213-026/07 Marcin Młynarski, 2007.09.13
Dotyczy wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-213-025/07 Marcin Młynarski, 2007.09.12
Dotyczy wykonania i montażu 8 tablic reklamowych (stojaków na plakaty)
Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-213-024/07 Marcin Młynarski, 2007.09.12
Dotyczt usługi poligraficznej: skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy pokonkursowej Autoportret
Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-213-021/07 Marcin Młynarski, 2007.09.12
Wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku i wydruk kompletu materiałów graficznych opisanych w projekcie wystawy COP dla przyszłości.
Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-213-023/07 Marcin Młynarski, 2007.09.12
Dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-027/07 Marcin Młynarski, 2007.09.05
Usługę poligraficzną: skład i druk albumu Centralny Okręg Przemysłowy, plakatu i zaproszenia do wystawy Cop dla przyszłości oraz folderu edukacyjnego i 2 rodzajów ulotek promocyjnych realizowanych w ramach projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa ...
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr sprawy MR-213-026/07 Marcin Młynarski, 2007.09.05
Wykonanie aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr sprawy: MR-AG-213-022/07 Marcin Młynarski, 2007.09.03
Wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o przetargu MR – AG – 213 – 025/07 Marcin Młynarski, 2007.08.29
Wykonanie i montaż 8 tablic reklamowych
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nr sprawy MR-AG-213-017/07 Marcin Młynarski, 2007.08.29
Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż obarczone było ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-024/07 Marcin Młynarski, 2007.08.28
Dotyczy usługi poligraficznej: skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy pokonkursowej Autoportret oraz projekt, skład i druk materiałów poseminaryjnych.
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-023/07 Marcin Młynarski, 2007.08.24
Dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu, nr sprawy MR-AG-213-022/07 Marcin Młynarski, 2007.08.24
Dotyczy wykonanie aranżacji wystawy COP dla przyszłości.
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-021/07 Marcin Młynarski, 2007.08.22
Wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku i wydruk kompletu materiałów graficznych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- Nr sprawy: MR-AG-213-020/07 Marcin Młynarski, 2007.08.20
Dotyczy „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli”.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- nr sprawy MR-AG-213-019/07 Marcin Młynarski, 2007.08.20
Dotyczy „Wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-nr sprawy: MR-AG-213-018/07 Marcin Młynarski, 2007.08.20
Dotyczy „Wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr sprawy: MR-AG-213-016/07 Marcin Młynarski, 2007.08.20
Dotyczy „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli”.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MR-AG-213-020/07 Marcin Młynarski, 2007.08.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-20/07 Marcin Młynarski, 2007.08.06
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy MR-AG-213-019/07 Marcin Młynarski, 2007.08.03
Wykonanie aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-018/07 Marcin Młynarski, 2007.08.02
Wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku i wydruk kompletu materiałów graficznych ...
Uzupełnie nazwy projektu. Marcin Młynarski, 2007.07.24
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uzupełnia nazwę projektu unijnego stosowanego w tytule przetargów.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-012/07 Marcin Młynarski, 2007.07.17
Dotyczączy „Remontu lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-017/07 Marcin Młynarski, 2007.07.12
Dotyczy wykonania i montażu 8 tablic reklamowych (stojaków na plakaty.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MR-AG-213-016/07 Marcin Młynarski, 2007.07.12
Dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-015/07 Marcin Młynarski, 2007.07.08
Skład i druk katalogu do wystawy Twórczość Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY MR-AG-213-013/07 Marcin Młynarski, 2007.07.08
Skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy retrospektywnej Kazimiery Myk-Magdziak.
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert. Marcin Młynarski, 2007.07.02
Dotyczy sprawy MR–AG–213–014/07
Ogłoszenie o przetargu - AG-213-014/07 Marcin Młynarski, 2007.07.02
Projekt, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a do wystawy Galeria przez dotyk.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW MR-AG-213-013/07 Marcin Młynarski, 2007.06.28
Skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy retrospektywnej Kazimiery Myk-Magdziak
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-017/07 Marcin Młynarski, 2007.06.28
Wykonanie i montaż 8 tablic reklamowych (stojaków na plakaty) – w ramach projektu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-015/07 Marcin Młynarski, 2007.06.26
Skład i druk katalogu do wystawy Twórczość Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - nr sprawy MR-AG-213-012/07 Marcin Młynarski, 2007.06.26
Dotyczy remontu lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, etap I
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-16/07 Marcin Młynarski, 2007.06.26
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-013/07 Marcin Młynarski, 2007.06.26
Skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy retrospektywnej Kazimiery Myk-Magdziak Miłość – Wiedza – Życie
Zawiadamia o unieważnieniu postępowania - MR-AG-213-011/07 Marcin Młynarski, 2007.06.05
Dotyczy wykonania i montażu 15 tablic reklamowych (stojaków na plakaty)
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-010/07 Marcin Młynarski, 2007.06.05
Dotyczy: wykonania koncepcji urbanistycznej opracowanej na podstawie studium historyczno - urbanistycznego i wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Stalowa Wola”
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Marcin Młynarski, 2007.05.24
Nr sprawy: MR-AG-213-011/07
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Nr sprawy: MR-AG-213-009/07 Marcin Młynarski, 2007.05.23
Dotyczączy dostawy lamp oświetleniowych do wyposażenia restauracji w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- Nr sprawy: MR-AG-213-008/07 Marcin Młynarski, 2007.05.23
Dotyczy wykonania i dostawy sof, krzeseł oraz stolików do restauracji w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy MR-AG-213-011/07 Marcin Młynarski, 2007.05.17
Wykonanie i montaż 15 tablic reklamowych (stojaków na plakaty) – w ramach projektu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Zawiadamia o unieważnieniu postępowania. Marcin Młynarski, 2007.05.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: MR-AG-213-007/07.
Wykonanie koncepcji urbanistycznej - nr speawy: MR-AG-213-010/07 Marcin Młynarski, 2007.05.15
„Wykonanie koncepcji urbanistycznej opracowanej na podstawie studium historyczno-urbanistycznego i wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Stalowa Wola”
Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-009/07 Marcin Młynarski, 2007.05.08
Dostawa lamp oświetleniowych do wyposażenia restauracji w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o przetargu-MR-AG-213-008/07 Marcin Młynarski, 2007.05.08
„Wykonanie i dostawa sof, krzeseł oraz stolików do restauracji w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
Ogłoszenie o przetargu Marcin Młynarski, 2007.04.25
„Wykonanie i montaż 15 tablic reklamowych (stojaków na plakaty)
OGŁOSZENIE Marcin Młynarski, 2007.03.28
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę, montaż i uruchomienie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie Marcin Młynarski, 2007.03.28
O WYBORZE OFERTY - dostawa samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o wyborze oferty Marcin Młynarski, 2007.03.19
... na usługę poligraficzną „Skład i druk 2 katalogów, plakatu, zaproszenia oraz pakietu promocyjnego do wystawy Siemiradzki nieznany”
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Marcin Młynarski, 2007.03.07
Numer sprawy: MR-AG-213-006/07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy MR-AG-213-006/07 Marcin Młynarski, 2007.03.03
Na dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Marcin Młynarski, 2007.03.03
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW Nr sprawy: MR-AG-213-002/07 Marcin Młynarski, 2007.02.26
Nr sprawy: MR – AG – 213 - 002/07 na dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW Numer sprawy: MR-AG-213-004/07 Marcin Młynarski, 2007.02.26
Nr sprawy: MR – AG – 213 - 004/07 na usługę poligraficzną do wystawy „Siemiradzki nieznany”
Modyfikacja SIWZ do przetargu - nr sprawy MR-AG-213-004/07 - usługa poligraficzna Marcin Młynarski, 2007.02.24
Zamawiający rozszerza zamówienie o następującą pozycję: PAKIET PROMOCYJNY DO WYSTAWY „SIEMIRADZKI NIEZNANY"
Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-005/07 Marcin Młynarski, 2007.02.24
Na dostawę, montaż i uruchomienie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na zapytania oferentów. Marcin Młynarski, 2007.02.20
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.
Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym nr MR-AG-213-002/07 Marcin Młynarski, 2007.02.20
Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym -„Dostawa samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MR-AG-213-004/07 Marcin Młynarski, 2007.02.20
Przetarg na usługe poligraficzną -„Usługa poligraficzna: skład i druk 2 katalogów, plakatu i zaproszenia do wystawy Siemiradzki nieznany”
Ogłoszenie o przetarg nieograniczony nr 001/2007 Marcin Młynarski, 2007.01.08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Marcin Młynarski, 2007.01.03
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym nr 007/2006. Marcin Młynarski, 2006.12.07
Istotą zamowienia jest ochrona fizyczna obiektu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i konwojowanie.
Ogłoszenie o ponowieniu przetargu. Marcin Młynarski, 2006.07.18
Ogłoszenie o ponowieniu przetargu na wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Unieważnienie przetargu Marcin Młynarski, 2006.07.18
Unieważnienie przetargu na wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną do projektu Festiwal Lubomirskich Marcin Młynarski, 2006.07.06
Przetarg nieograniczony na usługę poligraficzną do projektu Festiwal Lubomirskich.
Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie mebli ogrodowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Marcin Młynarski, 2006.06.28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór formularza ofertowego, wzór umowy i rysynki techniczne.
Przetarg nieograniczony - MR/003/2006/P Marcin Młynarski, 2006.02.24
Przetarg nieograniczony na prace renowacyjne ścian budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli-etap II
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ochronę obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2005.12.02
Przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 60 000 euro.
Ogłaszenie o przetargu MR/011/2005/P Marcin Młynarski, 2005.10.25
Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na prace renowacyjne ścian budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 008/2005 Marcin Młynarski, 2005.09.13
Przetarg nieograniczony nr 008/2005 na telewizory plazmowe.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 002/2005 NA TRANSPORT EKSPONATÓW. Marcin Młynarski, 2005.09.13
Przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 60 000 euro. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy: 023/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.12.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na OCHRONE OCHRONA OBIEKTU MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - NR SPRAWY: 023/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.06.18
Przetarg na remont ogrodzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
OGŁOSZENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - NR SPRAWY: 022/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.06.18
Informacja o anulowaniu przetargu.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR SPRAWY 022/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy ogrodzenia.
Ogłoszenie o wyborze oferty - nr sprawy 018/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.08
Informacje o wyniku przetargu.
Ogłoszenie o wyniku przetargu - nr sprawy 014/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.07
Informacje o wyniku przetargu.
Ogłoszenie o wyborze oferty - nr. sprawy: 021/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.09
Informacje o wyniku przetargu.
Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy: 018/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na utwardzenie ścieżek wokół budynku Muzeum Regionalnego.
Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy: 014/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy : 013/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.07
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o przetargu - nr sprawy: 021/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.08
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia terenu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Ogłoszenie o wyborze oferty - nr sprawy 013/MR/03/A/II Marcin Młynarski, 2004.05.07
Informacja o wyborze oferty.

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598