Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.07.30 15:10:49 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.07.30 15:09:34 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja SIWZ dot. usługi poligraficznej o nr sprawy MR-AG-3121-010/10

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ pkt. III 2 A, 2E, oraz 2H w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystaw: ChopinART, Design DZIECINADA oraz Władysław Strzemiński. Obrazy i rysunki dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, a mianowicie:
 
 
pkt. III 2A (modyfikacja dotyczy uściślenia parametrów papieru, w SIWZ było: gramatura 160 g/m2)
KATALOG do wystawy Design DZIECINADA
·       papier: biały, offsetowy, ekologiczny (lekki), typu Ecco - Book Lux 90 g/m2 v. 1.8, biel 75 lub równoważny (o nie gorszych właściwościach: gramatura, kolor)
 
pkt. III 2E (modyfikacja dotyczy zmiany wymaganej gramatury papieru; w SIWZ było: 200 g/m2)
KATALOG do wystawy ChopinART
·        gramatura: 170
 
pkt. III 2H (modyfikacja dotyczy zmiany wymaganej gramatury papieru; w SIWZ było: 250 g/m2)
KATALOG do wystawy Władysław Strzemiński. Obrazy i rysunki
·           gramatura: 170
 
 
    Modyfikacja SIWZ (plik do pobrania)
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/07/30 13:10:49 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598