Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.08.13 16:06:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.08.13 16:05:51 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-009/10

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 12.08.2010 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych „IZOMET”, Stanisław Krawiec, Jerzy Ozga Sp. j., ul. I Sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola, w sprawie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 184011 – 2010, na zadanie pn.: „Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach realizowanego projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Załącznik do informacji o zawarciu umowy:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PORTAL UZP)
 
Numer ogłoszenia: 218863 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/08/13 14:06:30 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598