Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.08.22 17:50:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.08.22 17:50:01 przez: Marcin Młynarski

Sprostowanie do przetargu Nr sprawy: MR-AG-213-009/08

MR-AG-213-009/08
Stalowa Wola, 22.08.2008
Zamawiający:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 

DOTYCZY:
Przetargu nieograniczonego na:
 
Usługę poligraficzną: projekt, skład, korekta i druk katalogu do wystawy
archeologicznej „W cieniu Imperium Rzymskiego” oraz druk folderu
promocyjnego dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli     
 
 
W SIWZ pkt. XI ust. 2 Zamawiający błędnie wpisał datę składania ofert, obok poprawnej daty otwarcia ofert. Termin składania ofert w SIWZ ma być zgodny z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym umieszczonym w BIP-ie Zamawiającego oraz w ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych (Numer ogłoszenia: 195316 - 2008; data zamieszczenia: 20.08.2008), jak poniżej:
 
Termin składania ofert: 28 sierpnia 2008 r. godz. 13.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2008 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierskiej 1, 37-464 Stalowa Wola w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 1315.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Za powstały błąd przepraszamy.
 
Załącznik:
1. SIWZ


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/08/22 15:50:59 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598