Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.09.26 11:40:31 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.09.26 11:38:51 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE o nr sprawy MR-AG-3121-015/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 5.09.2011 r. zawarło umowy na zadanie pn.: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE na usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z Firmą: F.H.U. DARTEX – TV – SAT, ul. Wojska Polskiego 16/22, 37-450 Stalowa Wola.
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych towarów eksponatów wystaw z dziedziny DESIGN-u na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r., łącznie nie więcej niż 15 000 km. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część I dotyczy usługi transportowej na terenie kraju i poza granicami kraju, wykonywanej  samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość: od 4,0 do 4,2 [m], szerokość: od 2,0 do 2,2 [m], wysokość: od 2,0 do 2,2 [m], dopuszczalna masa całkowita nieprzekraczająca: 3,5 tony. Część II dotyczy usługi transportowej na terenie kraju i poza granicami kraju samochodem o minimalnych wymiarach przestrzeni bagażowej: długość: od 4,2 do 5,0 [m], szerokość: od 1,8 do 2,35 [m], wysokość: od 2,0 do 2,35 [m], ładowność: do 2 ton. Usługi wykonywane będą sukcesywnie, na podstawie zleceń jednostkowych przesyłanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem do Wykonawcy. Kierowcy przewożący eksponaty poza granice Polski powinni być komunikatywni oraz muszą mieć opanowaną podstawową znajomość języka angielskiego. Powyższe umiejętności są niezbędne w celu samodzielnego i prawidłowego dostarczenia lub odebrania eksponatów poza granicami Polski. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie formalności związane z odprawą graniczną przewożonych towarów lub dzieł sztuki.
 
 
Zamawiający udziela zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług transportowych wyłonionemu w procedurze przetargu nieograniczonego, z którym została podpisana umowa w dniu 16.05.2011 r. Do dnia 1.09.2011 r. Wykonawca zrealizował ponad 90% zakresu umowy i zamówienia publicznego, w związku z czym, Zamawiający po przeprowadzeniu negocjacji ceny podpisał umowę na zamówienie uzupełniające,  stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz SIWZ i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W umowie na usługi transportowe uzupełniające Wykonawca utrzymał stawki cenotwórcze z zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość zlecenia zamówień uzupełniających pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych, oraz większego od szacowanego zainteresowania wystawami z dziedziny Design-u w Polsce i Europie.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/09/26 09:40:31 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2011/09/26 09:36:21 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598