Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.11.18 12:28:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.11.18 12:26:31 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie PANELU INTERAKYTYWNEGO, nr sprawy MR-AG-3121-014/10

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż Panelu Interaktywnego w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg projektu wykonawczego”.
 
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż PANELU INTERAKTYWNEGO w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Panel Interaktywny to innowacyjne miejsce, w którym osoby niewidome jak i słabo widzące będą mogły, poprzez stymulację polisensoryczną, bawić się a przede wszystkim ćwiczyć swoje zmysły. Historię opowiada moderator, który kieruje zachowaniami dzieci a przede wszystkim je integruje. Ponieważ dzieci niewidome nie mogą zobaczyć ani dotknąć w całości prezentowanego panelu wstępem do zabawy będzie poznanie przeskalowanej uproszczonej mapy. Postrzegając za pomocą dotyku kształty, a nawet najsubtelniejsze linie analizują one w umyśle części obrazu, przyswajają je i uogólniają jako pewną całość. Zarówno na mapie jak i docelowym panelu zostaną zastosowane takie same faktury. Znana faktura podniesie poczucie przewidywalności, co umożliwi dziecku swobodne poruszanie się i orientację w przestrzeni. Panel Interaktywny pt. -Urodziny Landi- to barwna historyjka o misiu zapraszającym przyjaciół na urodziny. Panel umożliwia uwrażliwienie sensoryczne, wprowadza uczestników w świat reprezentacji dwuwymiarowej. Całość wykonana będzie z drewna montowanego na ścianie w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Niezbędne jest wykonanie i przeprowadzenie testów prototypów w celu potwierdzenia ich funkcji użytkowej oraz potwierdzenia parametrów technologii wykonania panelu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w będących integralnymi częściami SIWZ: projekcie technicznym - wykonawczym wraz z załącznikami. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
 
Pełny zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: MR-AG-3121-014/10.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
SIWZ (formularz ofertowy, wzór mowy)
 
 

 

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/11/18 11:28:19 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598