Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.06.17 15:40:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.06.17 15:36:52 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-005/12

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-005/12.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.06.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli” z Firmą MARLEX Sp. z o. o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
 
 
Załącznik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
Numer ogłoszenia: 131719 - 2012; data zamieszczenia: 16.06.2012


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/06/17 13:40:58 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598