Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.09.11 18:17:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.09.11 18:17:20 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2012 r. Nr sprawy MR-AG-3121-007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2012 r. Nr sprawy: MR-AG-3121-007/12.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 10.09.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. „Usługi poligraficzne polegające na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2012 r. z Drukarnią PASAŻ, Spółka z o. o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
 
Załącznik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer ogłoszenia: 195813 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/09/11 16:17:48 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598