Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.06.04 15:28:20 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.06.04 15:26:56 przez: Marcin Młynarski

Informacja o zakończeniu dialogu oraz przekazaniu SIWZ. Dotyczy postępowania o nr sprawy MR-AG-3121-001/10

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 31.05.2010 zakończono dialog prowadzony w sprawie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 eksponatów interaktywnych realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” oraz „Przestrzeń interaktywna”- modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ogłoszenia: 63007 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010.
 
Podczas przeprowadzonego dialogu Zamawiający dookreślił rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby a następnie przekazał Oferentowi zakwalifikowanemu do udziału w postępowaniu - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.
 
 
SIWZ
z załącznikami (FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY, OŚWIADCZENIA WYKONAWCY)
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2010 r. godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2010 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, przy ul. Sandomierskiej 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 12.15.
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/06/04 13:28:20 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598