Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.12.10 15:44:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.12.10 15:43:09 przez: Marcin Młynarski

Wynajem lokalu ART CAFE w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

O G Ł O S Z E N I E
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg na:
 
Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
 
I. WYNAJMUJĄCY
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 015 844 02 81, fax 015 844 85 57
e-mail: wgiecko@stalowawola.pl
 
II.PRZEDMIOT NAJMU
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o pow. 217,9 m² zlokalizowany na parterze budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 wraz z ogródkiem kawiarnianym, składający się z:
A) RESTAURACJA ART CAFE  w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – 217,9 m²
B) OGRÓDEK KAWIARNIANY na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – ok. 200 m²
 
III. OKRES NAJMU
Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lata od daty podpisania umowy najmu.
Przewidywany termin uruchomienia powinien być nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy
 
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2009 r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2009 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 13.15.
 
V. WYBÓR OFERTY
1.    Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, który spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.
2.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/12/10 14:44:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2009/11/06 10:30:59 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598