Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.10.27 19:04:20 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.10.27 18:54:44 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wystawy STEFAN NORBLIN 1892-1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY na czas ekspozycji w National Gallery of Modern Art (New Delhi) oraz na czas transportu i ekspozycji wystawy w

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.10.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wystawy „Stefan Norblin 1892-1952. Artysta wszechstronny” na czas ekspozycji w National Gallery of Modern Art (New Delhi) oraz na czas transportu i ekspozycji wystawy w National Gallery of Modern Art (Mumbai), z Firmą Art Logistic Sp. z o. o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP

Numer ogłoszenia: 281331 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/10/27 17:04:20 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598