Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.11.29 16:24:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.29 16:23:55 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów w ramach modernizacji sieci teleinformatycznej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, dotyczy CZĘŚCI I, UWAGA: NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT

MR – AG – 3121 – 022/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 29.11.2013 r.
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający wprowadza modyfikację CZĘŚCI I SIWZ zamówienia publicznego pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów w ramach modernizacji sieci teleinformatycznej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (CZĘSĆ I).
 
 
Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika A - szczegółowego opisu części I zamówienia.
 
Serwer aplikacyjny typ 1 (z przeznaczeniem do kolokacji)
1
Obudowa
-Typu Rack, wysokość 1U 2U;
-Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi zamontowanie serwera w szafie rack;
 
 
3
Procesory
-zainstalowany procesor osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006  min. 193 pkt.
-do oferty należy dołączyć pełen protokół testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wraz z oferowanym CPU
-maksymalny pobór mocy dla procesora max 69 Watt.
 
 
4
Pamięć RAM
-nie mniej niż 8GB RAM DDR3 od 1333 do 1600 MHz
-zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC
-możliwość rozbudowy do minimum 32 GB RAM
 
 
6
Dyski twarde
-Zainstalowane 3 dyski SAS 2.0 o pojemności min. 300 GB min. 600 GB każdy, min. 10K RPM, dyski Hotplug;
-Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5;
 
 
9
Porty
-Minimum 7 5 portów USB 2.0 w tym 2 porty USB z przodu obudowy, jeden wewnętrzny umożliwiający integrację pamięci flash dla wirtualizatora
-port szeregowy, minimum dwa porty RJ45
-nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy.
 
 
 
 
 
10
Zasilanie, chłodzenie
-Redundantne zasilacze hot-plug o sprawności min 94% o mocy min. 450W;
-Redundantne wentylatory hot-plug;
 
 
Serwer aplikacyjny typ 2
1
Obudowa
-Typu Tower lub Rack min. 2U, max 5U,
-Możliwość instalacji w szafie rack - wysokość kompletnej obudowy po instalacji w rack max. 4U (funkcjonalność musi być wspierana przez producenta serwera – producent serwera musi oferować fabryczne elementy służące do konwersji i instalacji w szafie rack);
Dołączone szyny do montażu w szafie rack
 
 
2
Płyta główna
-Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;
-Minimum 10 7 złącz PCI Express w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 Gen.3;
-Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
 
 
4
Pamięć RAM
-nie mniej niż 8GB RAM DDR3 od 1333 do 1600 MHz w jednym module o pojemności 8 GB
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC;
-Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”;
-minimum 12 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 1536GB pamięci RAM;
 
 
9
Porty
-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
-min. 7 8 x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym;
-1x RS-232;
 
 
10
Zasilanie, chłodzenie
-Redundantne zasilacze hot-plug o sprawności min. 90% o mocy min. 450W;
-Redundantne wentylatory hotplug;
 
 
Serwer NAS
4
Funkcje
Obsługa protokołów sieciowych : CIFS, AFP, FTP, iSCSI, TELNET, SSH, NFS, SNMP, WebDAV, CalDAV,
Integracja z domeną usługi ADS w systemach Windows,
Obsługa list kontroli dostępu systemu Windows,
Obsługa wolumenów : JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5 + Spare, RAID 6, RAID 10,
Minimalna liczba obsługiwanych wolumenów : 512,
Minimalna liczba obsługiwanych iSCSI Target : 32,
Minimalna liczba obsługiwanych iSCSI LUN : 256,
Możliwość rozbudowy wolumenów RAID 5, RAID 5 + Spare, RAID 6 przy użyciu większych dysków lub poprzez dodanie dysku twardego podczas pracy,
Liczba połączeń jednoczesnych (CIFS, FTP, AFP) : 512
Możliwość utworzenia minimum 256 współdzielonych folderów,
Ilość obsługiwanych użytkowników : 2048,
Ilość obsługiwanych grup użytkowników : 256,
Obsługa protokołu Rsync,
Połączenia HTTPS,
Możliwość zarządzania poprzez interfejs WWW (protokół HTTP/HTTPS), Możliwość zdefiniowania niestandardowych portów interfejsu zarządzania,
Powiadamianie email, SMS
 
 
Zasilacz awaryjny 3000VA
8
Czas przełączania na baterię
Max. 4ms
 
 
Zasilacz awaryjny 850VA  rack - dodano słowo: „min”.
 
 
W związku z dokonaną modyfikacją treści ZAŁACZNIKA A SIWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert.
 
Nowym terminem składania ofert (dla CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II) jest: 4 grudnia (środa) 2013 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Niniejsza modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
Załączniki:
 
MODYFIKACJA SIWZ (dokument PDF)
 
Załącznik A (CZEŚĆ I) SIWZ po MODYFIKACJI z dnia 29.11.2013.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BZP)
Numer ogłoszenia: 257919 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/11/29 15:24:29 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2013/11/29 15:13:09 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598