Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.10.07 14:43:31 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.07 14:42:33 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV (czwartym) kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-013/16

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w IV (czwartym) kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-013/16.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 23.09.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługi poligraficzne w IV (czwartym) kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, z Zakładem Wielobranżowym - Drukarnią MULTICOLOR, ul. Siemieńskiego 18, 37-500 Jarosław.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 

 Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 206839 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/10/07 12:43:31 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598