Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.03.13 18:29:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.03.13 18:28:39 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

    

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
Nr sprawy MR-AG-213-004/08                                   Stalowa Wola, dnia 13.03.2008
 
                                  
            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-004/08, z dnia 27.02.2008, dotyczącego Wynajmu lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji ART CAFE.
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż złożone oferty nie spełniły oczekiwań finansowych Wynajmującego. Wynajmujący w pkt VII ust 2 ogłoszenia przetargowego zastrzegł sobie możliwość unieważnienia postępowania, jak poniżej.:
VII.      WYBÓR OFERTY
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, który spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.
 
1.       Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2.       Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.
 
 
 
 
                                                          
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/03/13 17:29:36 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598