Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.06.08 20:45:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.06.08 20:44:18 przez: Marcin Młynarski

Unieważnienie postępowania przetargowego MR-AG-3121-006/09

 

MR-AG-3121-006/09                                         Stalowa Wola, dnia 8.06.2009
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) informuje, iż  Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 006/09, ogłoszonego w BZP pod Nr 73285 – 2009, dotyczącego zadania pn.: „Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum.”
Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem oraz za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/06/08 18:45:27 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598