Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.02.23 16:53:05 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.23 16:48:48 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie ZAPYTANIA O CENĘ i o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy ZOC-3121-002-2012

ZOC – 3121 – 002/2012                                                                                         Stalowa Wola, dnia 23.02.2012 r.
 
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
w procedurze ZAPYTANIA O CENĘ
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę z dnia 17.02.2012 r., na zadanie pn.: Usługa transportowa polegająca na przywiezieniu wystawy UNPOLISHED - YOUNG DESIGN FROM POLAND z Muzeum Design’u w Helsinkach do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wybrana została oferta złożona przez Firmę AUTO SERWIS Kucio Władysław, ul. Wolności 156, 37-403 Pysznica, woj. podkarpackie, z ceną 5.900,00 (netto), 7.257,00 (brutto). Oferta Firmy AUTO SERWIS Kucio Władysław uzyskała 100,00 pkt., nie podlega odrzuceniu i w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert oraz przyznana punktacja
Nr
oferty
Firma (nazwa) oraz adres Oferenta
CENA
PUNKTACJA
1.
AUTO SERWIS Kucio Władysław
ul. Wolności 156
37-403 Pysznica
woj. podkarpackie
 
5.900,00 (netto)
7.257,00 (brutto)
 
 
 
100,00 pkt
 
2.
F. H. U.  DARTEX – TV – SAT, Dariusz Chara
ul. Wojska Polskiego 16/22
37-450 Stalowa Wola
5.950,00 (netto)
7.318,50 (brutto)
 
99,00 pkt
 
3.
ART LOGISTIC Sp. z o. o.,
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
 
17.900,00 (netto)
22.017,00 (brutto)
 
 
33,00 pkt
 
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu o cenę.
 
ZAŁĄCZNIK
 
Ogłoszenie o wynikach ZAPYTANIA O CENĘ nr ZOC-3121-002/2012


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/02/23 15:53:05 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598