Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.02.20 20:14:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.02.20 20:12:16 przez: Marcin Młynarski

Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na zapytania oferentów.

    
Stalowa Wola, 20.02.2007
 
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.
 
Zamawiający wprowadza modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” z dnia 13.02.2007, w zakresie zmiany w pkt 3.1.a; 3.1.b; 3.1.e; 3.2.a; 3.4.a oraz 3.6.a
 
Wobec powyższego opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ – (wzorze umowy) - uległ zmianie:
 
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.1.a brzmi następująco:
Długość całkowita
powyżej 4 900 mm, nie więcej jednak niż 5 500 mm
 
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.1.b brzmi następująco:
Szerokość całkowita
poniżej 2 100 mm bez lusterek
 
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.1.e brzmi następująco:
Rozstaw osi
od 2 900 mm do 3 500 mm
 
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.2. a brzmi następująco:
Rodzaj silnika
Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy minimum 115 KM
i pojemności do 2500 cm3
 
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.4.a brzmi następująco:
Rodzaj hamulców oraz systemy wspomagające
Hamulce tarczowe, ABS + minimum jeden dodatkowy  system bezpieczeństwa kontroli trakcji pojazdu
 
Po modyfikacji treść zapisu pozycji 3.6.a brzmi następująco:
Lakier
Kolor grafitowy metalizowany lub szary metalizowany; z gwarancją minimum 6 lat na perforacje blachy
 
 
Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczony nowy SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami uwzględniającymi powyższe modyfikacje. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom i wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących SIWZ. Nowym terminem składania ofert jest 2 marca 2007 r. do godz. 10.00, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert - godz. 10.15, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
 
 
 
 
                                                                                                          Stalowa Wola, 20.02.2007
 
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: MR – AG – 213 - 002/07 na dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami/, niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
 
Pyt. 1 Czy zamawiający dopuszcza by pojazd bazowy był na rozstawie osi powyżej 3 100 mm
w zakresie do 3 500 mm?
 
Pyt. 2 Czy zamawiający dopuszcza by pojazd bazowy miał wysokość poniżej 1 900 mm
w części pasażersko-bagażowej?
 
Pyt 3. Czy zamawiający dopuszcza by pojazd bazowy był wyposażony w silnik
wysokoprężny o mocy poniżej 130 KM i pojemności mniejszej niż 2500 cm3.
 
Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza inny kolor niż podany w SIWZ a mianowicie
np. szary metaliczny?
 
 
Ad.1  Zamawiający dopuszcza rozstaw osi większy niż 3 100 mm w zakresie do max 3 500 mm.
 
Ad 2 Zamawiający nie dopuszcza, by samochód posiadał wysokość poniżej 1 900 mm w części pasażersko-barażowej.
 
Ad 3 Zamawiający dopuszcza, by samochód wyposażony był w silnik wysokoprężny o mocy poniżej 130 KM, nie mniej jednak niż 115 KM. Zamawiający dopuszcza by samochód posiadał max pojemność silnika 2500 cm3.
 
Ad 4 Zamawiający dopuszcza kolor samochodu inny niż w SIWZ, jednakże jedynie kolor szary metaliczny.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/02/20 19:14:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598