Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.06.18 13:35:08 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.06.18 13:33:53 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty. ZAPYTANIE O CENĘ Nr ZOC-3121-007/2010

Informacja o wyborze oferty
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę z dnia 10.06.2010 r., na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku materiałów promocyjnych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli: plakatu Art Cafe, folderu ogólno-muzealnego oraz wizytówek, wybrano ofertę firmy Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola.
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie o cenę:
1. RS DRUK Drukarnia, ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów
2. Drukarnia Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
3. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz
4. KAVA design Studio projektowo reklamowe, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
5. Drukarnia Knap-Druk, Agatówka, ul. Słoneczna 9, 37-464 Stalowa Wola
6. Stemp-Art. Firma Poligraficzna, Drzazga Andrzej, ul. Orzeszkowej 3, 37-450 Stalowa Wola
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
RS DRUK Drukarnia, ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów
2.140,00 (netto), 2.610, 80 (brutto)
 
Oferta nr II
Drukarnia Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
1.870, 00 (netto), 2.281, 40 (brutto)
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Drukarnia Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
Uzasadnienie: Najniższa cena
 
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (100% CENA)
 
Lp.
Nr oferty
Cena
Łączna ilość punktów:
1
I
2.610, 80 (brutto)
87,00
2
II
2.281, 40 (brutto)
100,00
 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. 2.07.2010 r. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zaproszeniem do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę oraz za złożenie oferty.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/06/18 11:35:08 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598