Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.05.17 14:56:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.17 14:20:24 przez: Marcin Młynarski

Zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

    
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego: MR-AG-213-007/07.
 
            Na podstawie art. 93.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-007/07, z dnia 25.04.2007, dotyczącego „Wykonania i montażu 15 tablic reklamowych (stojaków na plakaty) – w ramach projektu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
 
            Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.
    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/05/17 12:56:54 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598