Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.07.08 0:29:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.08 0:29:00 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-015/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-015/07                                Stalowa Wola, dn. 6.07.2007
 
                                                
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 26 czerwca 2007 r., dotyczącego „Składu i druku katalogu do wystawy Twórczość Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej” wybrano ofertę nr 3, złożoną przez firmę: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową 17.220, 00 zł (netto) + VAT 22 % (3.788, 40 zł), tj. łącznie (brutto) 21.008, 40 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiem złotych 40/100).
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/07/07 22:29:38 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598