Zatwierdzony: 2007.07.08. 0:29:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.08. 0:29:00 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=8237

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy: MR-AG-213-015/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-015/07                                Stalowa Wola, dn. 6.07.2007
 
                                                
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 26 czerwca 2007 r., dotyczącego „Składu i druku katalogu do wystawy Twórczość Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej” wybrano ofertę nr 3, złożoną przez firmę: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową 17.220, 00 zł (netto) + VAT 22 % (3.788, 40 zł), tj. łącznie (brutto) 21.008, 40 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiem złotych 40/100).