Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.12.02 21:21:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.12.02 21:20:35 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: ZOC-3121-021/2008 D

Nr sprawy: ZOC-3121-021/2008 D                   Stalowa Wola, dnia 1/12/2008 r.
 
 
 
INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę poligraficzną polegającą na druku katalogu do wystawy „RAFAŁ MALCZEWSKI. CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. REPORTAŻ MALARSKI 1938”.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, na  podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 07 Nr 223 poz.1655/ informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu j.w.
        
I Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
MARLEX Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
 
Cena oferty: 3.990, 00 (netto)      4.867, 80 (brutto)
Uzasadnienie: Najniższa cena
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
MARLEX Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
 
Oferta nr II
Drukarnia „AKAPIT” s.c. Bolesław Bellon, Grzegorz Kieloch
ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin
 
III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączna punktacja
 
Kryteria oceny ofert w postępowaniu zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  Cena - 100%
 
l.p
Nr oferty
Cena
Kryterium: Cena – 100%
Łączna ilość punktów:
1
I
3.990, 00 (netto), 4.867, 80 (brutto)
100,00
2
II
5.400, 00 (netto), 6.588, 00 (brutto)
73,89
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/12/02 20:21:52 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598