Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.31 12:37:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.31 12:36:28 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIĄJACE: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemu telewizji przemysłowej CCTV Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-020A/2013

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIĄJACE: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemu telewizji przemysłowej CCTV Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-020A/2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 27.12.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIĄJACE: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemu telewizji przemysłowej CCTV Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, z firmą EL-TECH Adam Kochan, ul. Poniatowskiego 20/33, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-208-50-96, REGON 180021264.

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do zadania pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-020/2013.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki gdyż dostawa realizowana jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego oraz stanowi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polega na rozszerzeniu dostawy. Zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rejestratora CCTV o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną oraz nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu systemu telewizji przemysłowej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (np. niekompatybilność z istniejącym oprogramowaniem, konieczność używania dwóch różnych programów). Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 284059 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/31 11:37:12 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598