Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.09.05 18:56:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.09.05 18:51:29 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zad. pn.: Adaptacja projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego wystawy Stefan Norblin na potrzeby ekspozycji wystawy w New Delhi i Bombaju (Indie)

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: „Adaptacja projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny - na potrzeby ekspozycji wystawy w New Delhi i Bombaju (Indie)”, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), została zawarta w dniu 29.08.2011 r. umowa z Firmą: Arwena Ewa Świder – Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki, NIP 554-109-62-38.
 
Załącznik
Numer ogłoszenia: 233943 - 2011; data zamieszczenia: 1.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/09/05 16:56:39 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598