Zatwierdzony: 2011.09.05. 18:56:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.09.05. 18:51:29 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13894

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zad. pn.: Adaptacja projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego wystawy Stefan Norblin na potrzeby ekspozycji wystawy w New Delhi i Bombaju (Indie)

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: „Adaptacja projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny - na potrzeby ekspozycji wystawy w New Delhi i Bombaju (Indie)”, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), została zawarta w dniu 29.08.2011 r. umowa z Firmą: Arwena Ewa Świder – Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki, NIP 554-109-62-38.
 
Załącznik
Numer ogłoszenia: 233943 - 2011; data zamieszczenia: 1.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi