Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.05.18 15:31:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.05.18 15:29:26 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne w II i III kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych do wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w II oraz III kwartale 2012 r., wg poniższego zestawienia: A) KATALOG do wystawy GRZEGORZ ROSIŃSKI. WYSTAWA RETROSPEKTYWNA, nakład: 500 szt. (pięćset szt.), B) ZAPROSZENIE do wystawy GRZEGORZ ROSIŃSKI. WYSTAWA RETROSPEKTYWNA, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), C) PLAKAT do wystawy GRZEGORZ ROSIŃSKI. WYSTAWA RETROSPEKTYWNA, nakład: 200 szt. (dwieście), D) ZAPROSZENIE do wystawy ŁUKASZ HUCULAK. HIPOTEZY I HIPOSTAZY, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), E) PLAKAT do wystawy ŁUKASZ HUCULAK. HIPOTEZY I HIPOSTAZY, nakład: 200 szt. (dwieście), F) WKŁADKA SZTUKOBRANIE do zaproszenia wystawy GRZEGORZ ROSIŃSKI. WYSTAWA RETROSPEKTYWNA, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), G) PLAKAT do wystawy LUNETY. WYSTAWA INTERAKTYWNA, nakład: 200 szt. (dwieście), H) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (II, III Kwartał 2012 r.), nakład: 1000 szt. (tysiąc), I) ULOTKA do wystawy Poczuj Sztukę, nakład: 500 (pięćset), J) WZORNIK do wystawy Czas etno. Wzory w tradycyjnej plecionce, nakład: 200 szt. (dwieście). Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez -wydruk próbny- Zamawiający rozumie wydruk PROOF min. 3 stron w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych (np. plakat, zaproszenie, ulotka). Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 111483 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/05/18 13:31:07 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598