Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.02.11 19:11:05 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.02.11 19:09:31 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na USŁUGI MALARSKIE, nr sprawy: MR-AG-3121-002/11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Usługi malarskie i inne związane z odnawianiem pomieszczeń i przygotowaniem wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w 2011 r.
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących usług malarskich oraz innych związanych z odnawianiem sal ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Zakres prac obejmuje typowe powtarzające się prace określone w Harmonogramie Wystaw (Zakres podstawowy) oraz inne nieprzewidziane wynikające w trakcie procesu projektowania wystaw (Prace nieobjęte zakresem podstawowym).
 
Zakres podstawowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a)    dwukrotne malowanie sal ekspozycyjnych, korytarzy, klatek schodowych oraz elementów wystawienniczych (gabloty, kubiki, podesty, itp.), farbami emulsyjnymi, farbami silikatowymi (krzemionkowymi), często w kolorach intensywnych,
b)    naprawy tynków, przecierki tynków, gładzie gipsowe
c)    malowanie ścianek gipsowo-kartonowych
d)    zabezpieczanie elementów wystawienniczych przed zabrudzeniem farbą
e)    sprzątanie po w/w pracach
f)     zakup farb wg ZAŁĄCZNIKA pn. WYKAZ RODZAJU FARB i niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia
g)    Szacunkowa ilość przewidywanych prac w skali roku wynosi 4.000 m2.
 
Prace nieobjęte zakresem podstawowym:
a)    drobne bieżące prace remontowe wykonywane w miarę potrzeb podczas przygotowywania aranżacji wystaw
b)    montaż i demontaż ścianek gipsowo-kartonowych na podwójnym lub pojedynczym ruszcie i pojedynczym lub podwójnym gips - kartonie o wys. do 3,5 m i różnych kształtach wg projektów artystów
c)    montaż / demontaż wykładzin, tapet – materiał Inwestora
 
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w ogłoszeniu BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, Numer ogłoszenia: 51009-2011; data zamieszczenia: 11.02.2011  oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
OGŁOSZENIE BZP
Numer ogłoszenia: 51009 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 
 
SIWZ
(z załącznikami: formularz ofertowy, wzór mowy, oświadczenia Wykonawcy, Załączniki 1-6 oraz Załączniki A i B)


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/02/11 18:11:05 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598