Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.04.27 18:59:49 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.04.27 18:54:00 przez: Marcin Młynarski

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II oraz III kwartale 2011 r. dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-004/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
Usługi poligraficzne w II oraz III kwartale 2011 r. dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna realizowana dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w II i III kwartale 2011 r., wg poniższego zestawienia: a) KATALOG do wystawy Historia Ogrodów, nakład: 200 szt. (dwieście), b) ZAPROSZENIE do wystawy Historia Ogrodów, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), c) PLAKAT do wystawy Historia Ogrodów, nakład: 200 szt. (dwieście), d) FOLDER do wystawy Z kolekcji Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, nakład: 200 szt. (dwieście), e) ZAPROSZENIE do wystawy Z kolekcji Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), f) PLAKAT do wystawy Z kolekcji Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej, nakład: 200 szt. (dwieście), g) KATALOG wystawy plenerowej Kalendarium. Rodzina w kadrze, nakład: 200 szt. (dwieście), h) PLAKAT do wystawy Tajemnice Fizyki, nakład: 300 szt. (trzysta), i) KATALOG do wystawy Zwykła Rzecz, nakład: 500 szt. (pięćset), j) ZAPROSZENIE do wystawy Zwykła Rzecz, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), k) PLAKAT do wystawy Zwykła Rzecz, nakład: 250 szt. (dwieście pięćdziesiąt), l) ULOTKA do wystawy Zwykła Rzecz, nakład: 3000 szt. (trzy tysiące), m) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (III Kwartał 2011 r.), nakład: 500 szt. (pięćset), n) ULOTKA anglojęzyczna do wystawy Pudełka, nakład: 2 500 szt. (dwa tysiące pięćset). Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: MR-AG-312-004-11.
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 125073 – 2011, data zamieszczenia: 27.04.2011


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/04/27 16:59:49 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598