Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.03.07 20:55:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.03.07 20:54:10 przez: Marcin Młynarski

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

    
 
 
                                                                                                         
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
                                                                                    Numer sprawy: MR – AG – 213 - 006/07
                                                                                                              Data: 7 marca 2007 r.
 
 
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: MR – AG – 213 – 006/07 na dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami/, niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
 
Pyt. 1 Co Zamawiający ma na myśli podając w SIWZ system wspomagający o skrócie ESB?
Pytanie motywujemy tym, iż w różnych markach systemy trakcyjne oraz wspomagające hamowanie są oznaczone różnymi skrótami. Prosimy więc o podanie definicji znaczenia skrótu ESB. 
 
 
Ad.1  Zamawiający popełnił w SIWZ omyłkę, pisząc ESB miał na myśli powszechny system kontroli trakcji zwany ESP, wg opisu jak poniżej:
 
ESP - (ang. Electronic Stability Program program elektronicznej stabilności) - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR. System ten uaktywnia się samoczynnie przyhamowując jedno lub kilka kół, z chwilą gdy odpowiedni czujnik wykryje tendencję do wyślizgnięcia się samochodu z zakrętu. Niektórzy producenci nazywają go inaczej, np. VSC, DSTC itp.
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
tel. 015 844 85 56
fax 015 844 85 57
www.muzeum.stalowawola.pl
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/03/07 19:55:11 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598