Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2014.02.04 15:39:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.02.04 15:39:00 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na CZĘŚCI I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III zadania pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-001/14

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na CZĘŚCI I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III zadania pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄ-CEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013. Nr sprawy postępowania przetargowego: MR-AG-3121-001/14.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 3.02.2014 r. zawarto umowę na:

CZĘŚĆ I zamówienia pn.: Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski - z Panem Iwanem Kozłowskim zamieszkałym w Warszawie przy ul. Elektoralnej 19 A/28.

CZĘŚĆ II zamówienia pn.: Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski - z Panem Iwanem Kozłowskim zamieszkałym w Warszawie przy ul. Elektoralnej 19 A/28.

CZĘŚĆ III zamówienia pn.: Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski - z Firmą LEMON Krzysztof Lechowski, ul. Kotlarska 29/1, 50-120 Wrocław.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 22553 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2014/02/04 14:39:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598