Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.04.19 15:55:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.04.19 15:54:35 przez: Marcin Młynarski

Unieważnienie postepowania w trybie zapytania o cenę, nr sprawy: ZOC-3121-005/2010

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie ZAPYTANIA O CENĘ, dotyczącego zadania pn.: Usługa poligraficzna: druk materiałów promocyjnych: plakatu do wystawy „Książęca kolekcja. Skarby ze zbiorów XX Czartoryskich”.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/04/19 13:55:27 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598