Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.06.23 17:25:23 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.06.23 16:55:46 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY, nr sprawy MR-AG-3121-003/10

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.04.2010 r. na zadanie pn.: Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis 3 kiosków multimedialnych - realizowanych w ramach projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 94953 – 2010, w dniu 31.05.2010 r. została zawarta umowa z firmą Infobox Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn.

Ogłoszenie o zawarciu umowy (Biuletynie Zamówień Publicznych portalu UZP) 

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/06/23 15:25:23 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598