Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.10.04 16:43:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.10.04 16:42:27 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-028/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-028/07                               Stalowa Wola, dn. 4.10.2007
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.09.2007 na zadanie pn. „Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego oraz katalogu do wystawy Cop dla przyszłości”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 2, złożoną przez firmę: KNAP DRUK Stanisław Knap, Al. Jana Pawła II 37, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 13.274, 00 zł (netto) + VAT 22 % (2.920, 28 zł), tj. łącznie (brutto) 16.194, 28 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100), uznaną za najkorzystniejszą.
 
 
 
 
 
                       
                       


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/10/04 14:43:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598