Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.11.18 16:51:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.11.18 16:49:44 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na OCHRONĘ MUZEUM 2011-2012, nr sprawy: MR-AG-3121-015/10

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy
COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania”
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp).
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79710000-4 Usługi ochroniarskie
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79715000-9 Usługi patrolowe
92521200-1 Usługi ochrony wystaw i eksponatów
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
 
 
OGŁOSZENIE UZP
Numer ogłoszenia: 329025 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010
 
Specyfikacjja Istotnych Warunków Zamówienia
(załączniki: oswiadczenia, formularz ofertowy, wzór umowy)
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/11/18 15:51:38 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598