Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.08.23 18:22:56 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.08.23 18:20:49 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym Wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola - New Delhi (Indie) i retranspor

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na zadanie pn.:

Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym Wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola - New Delhi (Indie) i retransportu na trasie Bombaj (Indie) - Stalowa Wola

 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa transportu dzieł sztuki oraz wyposażenia wystawienniczego wystawy „Stefan Norblin 1892 - 1952 Artysta wszechstronny” dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) – i retransportu na trasie Bombaj (Indie) – Stalowa Wola. Przedmiotem zamówienia jest również ubezpieczenie eksponatów na czas transportu oraz ubezpieczenie wyposażenia wystawienniczego wystawy na czas transportu. Zamówienie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części:

 

CZĘŚĆ I.:

Usługa transportu (z ubezpieczeniem na czas transportu) dzieł sztuki wystawy „Stefan Norblin 1892 - 1952 Artysta wszechstronny” na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) – i retransportu Bombaj (Indie) – Stalowa Wola.

 

CZĘŚĆ II.:

Usługa transportu (z ubezpieczeniem na czas transportu) wyposażenia wystawienniczego wystawy „Stefan Norblin 1892 - 1952 Artysta wszechstronny” na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) – i retransportu Bombaj (Indie) – Stalowa Wola.

 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 

 

 

Załączniki:

 

SIWZ

(z wymaganymi załącznikami)

 

Załącznik A1

Wykaz uwzględniający gabaryty poszczególnych eksponatów (wymiary bez ram)

transportowanych na trasie POLSKA - INDIE - POLSKA

 

Załącznik A2

Wykaz eksponatów, które będą transportowane na trasie POLSKA - INDIE

 

Załącznik B

Wykaz obiektów wyposażenia wystawienniczego,

transportowanych na trasie POLSKA - INDIE - POLSKA

 

 

 Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 226217 - 2011; data zamieszczenia: 23.08.2011

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu. Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/08/23 16:22:56 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598