Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.08.30 19:06:16 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.30 19:05:30 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014, Nr sprawy: MR-AG-3121-011/13

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu „MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014

Nr sprawy: MR-AG-3121-011/13.

DOTYCZY CZĘŚCI I

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 30.08.2013 r. zawarto umowę na CZĘŚĆ I zamówienia, tzn.: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, - z firmą Produkcyjno Handlowo - Usługową MARIO - Marek Trela, z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola.

DOTYCZY CZĘŚCI II

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 30.08.2013 r. zawarto umowę na CZĘŚĆ I zamówienia, tzn. Świadczenie usług hotelowo - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER - z Firmą Euro-Tour Sport & Travel Spółka Jawna, Małgorzata i Mirosław Tusznio, ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz, Zespół Dworski Hotel Sarmata w Sandomierzu, ul. Zawichojska 2.

DOTYCZY CZĘŚCI III

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 30.08.2013 r. zawarto umowę na CZĘŚĆ III zamówienia, tzn.: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników imprez organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (wernisaże, szkolenia, konferencje, promocje wystaw i książek, itp.), w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Stalowej Woli, - z firmą Produkcyjno Handlowo - Usługową MARIO - Marek Trela, z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 174447 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/08/30 17:06:16 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598