Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.11.12 13:44:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.12 13:43:39 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr sprawy MR-AG-3121-016/09

       Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 016/09, ogłoszonego w BZP pod Nr 188075 - 2009; (data zamieszczenia ogłoszenia: 26.10.2009), dotyczącego zadania pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi ochrony wystaw czasowych i konwojowania”.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ obarczone jest ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
 
Wada procedury polegała na tym, że Oferenci, którzy złożyli ofertę nie uwzględnili modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5.11.2009 r., polegającej na uwzględnieniu w kryterium nr 1 (cena - 60%) - wartości świadczonych usług ochrony w 4 obiektach - dodanie 2 kolejnych obiektów (ul. Sandomierska 1, ul. Hutnicza 17, ul. Wańkowicza 72, ul. Ks. Wyszyńskiego 12 ) w okresie: od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Zamawiający nie mógł dokonać oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na nieadekwatny zakres wyceny, nieuwzględniający modyfikacji.  
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem oraz za złożenie oferty w w/w przetargu. Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.11.2009 ponownie ogłosimy przetarg na powyższe zadanie.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAWersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/11/12 12:44:28 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2009/11/10 15:46:05 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598