Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.14 15:18:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.14 15:17:38 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów (CZĘŚĆ I) oraz dostawa zestawów komputerowych (CZĘŚĆ II) Nr sprawy: MR-AG-3121-022/2013

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów (część I zamówienia) oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (część II zamówienia, Nr sprawy: MR-AG-3121-022/2013.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 13.12.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów (część I zamówienia) oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (część II zamówienia) z firmą: Elektronika Sp. z o. o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, NIP 676-20-11-809, REGON 351372758.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 272423 - 2013; data zamieszczenia: 14.12.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/14 14:18:06 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598