Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.01.06 15:03:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.01.06 15:02:11 przez: Marcin Młynarski

Przetarg na wynajem garażu

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg na:
 
"Wynajem garażu sąsiadującego z Domem Gościnnym „Hutnik” w Stalowej Woli przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12"
 
 
I.                   WYNAJMUJĄCY
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 015 844 02 81, fax 015 844 85 57
e-mail: wgiecko@stalowawola.pl
 
II.                  PRZEDMIOT NAJMU:
2 garaże przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12
 
Garaż NR 2
- garaż o powierzchni ok. 18 m2
- budynek murowany kryty papą termozgrzewalną
- garaż zaopatrzony w energię elektryczną
- bez centralnego ogrzewania
- najem możliwy od 15 stycznia 2010 r.
- Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej oraz z wywozem
nieczystości stałych.
- zaleca się, aby Wynajmujący dokonał wizji lokalnej przedmiotu najmu.
- cena wywoławcza: 200 zł PLN (brutto)
 
Garaż NR 4
- garaż o powierzchni ok. 18 m2
- budynek murowany kryty papą termozgrzewalną
- garaż zaopatrzony w energię elektryczną
- bez centralnego ogrzewania
- najem możliwy od 1 lutego 2010 r. 
- Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej oraz z wywozem
nieczystości stałych.
- zaleca się, aby Wynajmujący dokonał wizji lokalnej przedmiotu najmu.
- cena wywoławcza: 200 zł PLN (brutto)
 
III.     OKRES NAJMU
Umowa najmu zostanie zawarta na okres:
od daty podpisania umowy najmu do końca 2010 r.
 
IV.      WARUNKI NAJMU  
  1. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych w lokalach objętych umową najmu.
  2. Po upływie terminu umowy najemca przekaże lokal wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.
V.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
2.   Dopuszcza się przesłanie formularza ofertowego w następujący sposób:
a)    złożenie w siedzibie Wynajmującego w pokoju nr 14, w jednej nieprzezroczystej kopercie, zaadresowanej na: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, zatytułowanej „Wynajem garażu sąsiadującego z Domem Gościnnym „Hutnik” w Stalowej Woli przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12”
b)    przesłanie  faksem wypełnionej i podpisanej oferty na nr FAX-u 015 844 85 57.
 
Do kontaktów z oferentami uprawnione są następujące osoby:
Wanda Giecko, tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00
Marcin Młynarski, tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00
Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym z Wynajmującym.
 
VII.                WYBÓR OFERTY
1.    Termin składania ofert upływa dnia 14 stycznia 2010 r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2010 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 13.15.
2.    Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena najmu brutto miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem garażu/garaży z oferentem, który spełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.
3.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
VIII.    ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 
Formularz ofertowy  


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/01/06 14:03:25 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598