Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.06.22 15:46:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.06.22 15:39:32 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŚCIANEK EKSPOZYCYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA WYSTAWIENNICZEGO na potrzeby aranżacji wystawy Norblin. Artysta Wszechstronny, nr sprawy MR-AG-3121-009/11

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp). Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, nadruk oraz zamontowanie ścianek wystawienniczych zgodnie z projektem aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Dostawa wyposażenia wystawienniczego ma nastąpić na adres: Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
 
Zamówienie składa się z 3 części:
 
CZĘŚĆ I obejmuje:
dostawę, nadruk oraz montaż ścianek ekspozycyjnych do samodzielnego montażu, na systemie ram aluminiowych typu CLEVER FRAME lub równoważne, o nie gorszych parametrach. Zamawiający za równoważne uzna produkty posiadające następujące właściwości oraz cechy konstrukcyjne: RAMA - wykonana z aluminium anodowanego o szerokości minimalnej 4 cm, maksymalnej 6 cm, - wyposażona w taśmę magnetyczną klejoną dookoła ramy w celu montażu paneli graficznych: wydruków wielkoformatowych, - aluminiowy profil powinien posiadać otwory umożliwiające łączenie ze sobą ram tworząc konstrukcję aluminiową oraz powinien pozwalać na swobodne przekładanie kabli elektrycznych, montaż akcesoriów bez ingerencji w strukturę profilu i całej konstrukcji, ŁĄCZNIKI - element służący do łączenia ze sobą ram systemu, do którego obsługi nie potrzeba dodatkowych narzędzi,- łącznik powinien umożliwiać ręczny montaż ram, PODPORY BOCZNE - elementy z anodowanego aluminium, zapewniający stabilność systemu, NAROŻNIKI, o wymiarach nie przekraczających szerokości ramy, - element z anodowanego aluminium. OPAKOWANIA DO SKŁADOWANIA ORAZ BEZPIECZNEGO TRANSPORTU - pokrowce na panele graficzne, - elementy transportowe systemu na kółkach. Wymagane właściwości systemu aluminiowych ścianek ekspozycyjnych: - możliwość łatwej rozbudowy systemu, - gwarancja dostępności podzespołów oraz części konstrukcyjnych systemu przez co najmniej 10 lat od złożenia zamówienia, - mobilność: system powinien składać się z wielu gabarytowo niedużych elementów, ułatwiających transport lotniczy. Zamawiający planuje ekspozycję wystawy poza granicami Polski: New Delhi, Jodhpur (Indie), - system beznarzędziowy: montaż modułów ścian powinien być na tyle łatwy, mogła wystawę złożyć niewyspecjalizowana grupa osób, bazująca wyłącznie na poglądowej instrukcji montażu i obsługi. Wymiary ram dostępne w SIWZ.
 
CZĘŚĆ II obejmuje:
dostawę ścianek ekspozycyjnych typu -Roll up- z wydrukiem wielkoformatowym, 11 szt., format: 200 x 300 h cm, kaseta zwijająca: 95 % anodowane aluminium, stalowe boki i plastikowe boczne osłony, drążki teleskopowe z możliwością regulacji wysokości, wydruki techniką solwentową na materiale PCV tzw. blockout (materiał nieprześwitujący), gramatura 440 g/m2, rozdzielczość 150 dpi, usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw, wydruk na podstawie plików produkcyjnych gotowych plansz dostarczonych przez Zamawiającego.
 
CZĘŚĆ III obejmuje:
dostawę linkowych systemów wystawienniczych do wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny: sufitowe systemy do podwieszeń na linkach stalowych ocynkowanych, - systemy wyposażone w wiszące prezentery z pleksi, - szczegółowe zestawienie oraz ilości dostępne w SIWZ.
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający dopuszcza wykonania części prac przez podwykonawców.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
z załącznikami 1-6 (oświadczenia Zał. Nr 1-3, formularz ofertowy Zał. Nr 4, wzór umowy Zał. Nr 5, doświadczenie zawodowe Zał. Nr 6)
 
Załącznik A (Projekt techniczny aranżacji wystawy)
 
Załącznik B
Przykładowa plansza do druku - dla części I zamówienia
Wizualizacja podziału planszy
 
Ogłoszenie z portalu Urzędu Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 173487 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/06/22 13:46:51 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598