Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.02.05 21:58:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.02.05 21:57:13 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-001/08

    

Nr sprawy: MR-AG-213-001/08                                  Stalowa Wola, dn. 1.02.2008
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 3.01.2008 r. na zadanie pn.: Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - etap II ‑ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano w dniu 30.01.2008 ofertę nr 2, złożoną przez: Firma Deweloperska „BUDREM” Hurtownia Mat. Budowlanych „BUDREM” Zbigniew Kulczyk, 37-400 Nisko, ul. Sopocka 75A, z ceną ofertową: 65.776,66 zł (netto) + VAT 22 % (14.470,86 zł), tj. łącznie (brutto) 80.247,53 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 53/100).
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
 
                                  
           
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/02/05 20:58:07 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598