Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2011.07.21 18:29:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.21 18:24:12 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych, nr sprawy MR-AG-3121-011/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku katalogów, folderów oraz materiałów promocyjnych do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w III kwartale 2011 r., wg poniższego zestawienia: A) KATALOG do wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny, nakład: 400 szt. (czterysta), B) MATERIAŁY PROMOCYJNE: TECZKA NA MATERIAŁY PROMOCYJNE, nakład 500 szt. (pięćset), ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI, 2 rodzaje, Nakład 2 x 500 szt. (dwa rodzaje po pięćset sztuk), ULOTKA - ZWIASTUN wystawy, wersja POL, nakład: 500 szt. (pięćset), ULOTKA - ZWIASTUN wystawy, wersja ENG, nakład: 500 szt. (pięćset), C) PLAKAT do wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny, nakład: 200 szt. (dwieście), D) KATALOG do wystawy Unpolished. Young design from Poland  [EDYCJA PARYŻ], nakład: 250 szt. (dwieście pięćdziesiąt), E) ZAPROSZENIE do wystawy Unpolished. Young design from Poland  [EDYCJA PARYŻ], nakład: 1500 szt. (tysiąc pięćset), F) PLAKAT do wystawy Unpolished. Young design from Poland [EDYCJA PARYŻ], nakład: 500 szt. (pięćset), G) ULOTKA do wystawy Unpolished. Young design from Poland  [EDYCJA PARYŻ], nakład: 4000 szt. (cztery tysiące), H) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (III/IV Kwartał 2011 r.), nakład: 800 szt. (osiemset), I) Druk FOLDERU o Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, anglojęzyczny, nakład: 1000 szt. (tysiąc), J) KATALOG do wystawy Rozwadów, miasto ze wspomnień, nakład: 500 szt. (pięćset), K) Folder do wystawy Listy z przeszłości, nakład: 200 szt. (dwieście), L) ZAPROSZENIE do wystawy Jacek i Rafał Malczewscy, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), M) PLAKAT do wystawy Jacek i Rafał Malczewscy, nakład: 200 szt. (dwieście), N) PAKIET EDUKACYJNY dla osób niepełnosprawnych Dostępne muzeum, nakład 500 szt. (pięćset), O) PLAKAT Sztukobranie, III kwartał 2011, nakład: 100 szt. (sto). Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 199541-2011, data zamieszczenia: 21.07.2011


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2011/07/21 16:29:53 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598