Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2010.06.21 12:46:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.06.21 12:45:31 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, Nr sprawy MR-AG-3121-001/10

WYKONAWCY WSZYSCY

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

    
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 001/10, ogłoszonego w BZP pod Nr 63007 – 2010, dotyczącego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 interaktywnych eksponatów realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Edukacja Kulturalna” (6 eksponatów interaktywnych z towarzyszącymi im kanałami informacyjno - promocyjnymi) oraz „Przestrzeń interaktywna”- modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych (2 eksponaty interaktywne)”.
 
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2010/06/21 10:46:59 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598