Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.08.22 11:44:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.22 11:44:08 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr sprawy MR-AG-3121-011/2013 na zad. pn.: Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w l

MR – AG – 3121 – 011/13                                                                                             Stalowa Wola, dnia 20.08.2013 r.
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym w dniu 23.07.2013 r. na portalu UZP pod nr 290510 - 2013, dotyczącym zadania pn.:
 
 Świadczenie usług cateringowych i hotelarsko - restauracyjnych dla uczestników projektu „MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014
 
- wybrane zostały w dniu 19.08.2013 r. następujące oferty:
 
W CZĘŚCI I zamówienia dotyczącej: świadczenia usług cateringu dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER, w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wybrana została oferta nr III złożona przez Firmę F.P.H.U. MARIO Marek Trela, ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola. Wyżej wymieniona Firma przedstawiła najkorzystniejszą cenę za realizację części I zamówienia oraz spełnia wymogi SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.
 
W CZĘŚCI II zamówienia dotyczącej: świadczenia usług hotelowo - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER, wybrana została oferta nr II złożona przez Firmę Euro-Tour Sport & Travel Spółka Jawna, Małgorzata i Mirosław Tusznio, ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz. W części II zamówienia ofertę złożyła tylko Firma Euro-Tour Sport & Travel Spółka Jawna. Oferta spełnia wymogi SIWZ oraz mieści się w budżecie Zamawiającego, w związku z czym uznana została za korzystną.
 
W CZĘŚCI III zamówienia dotyczącej: świadczenia usług cateringowych dla uczestników imprez organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (wernisaże, szkolenia, konferencje), w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Stalowej Woli, wybrana została oferta nr III złożona przez Firmę F.P.H.U. MARIO Marek Trela, ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola. Wyżej wymieniona Firma przedstawiła najkorzystniejszą cenę za realizację części III zamówienia oraz spełnia wymogi SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert:
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
 
1.
Oferta nr I
SPOŁEM
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola
6.435,19 (netto)
6.950,00 (brutto)
 
-
102,31 (netto)
110,50 (brutto)
 
 
2.
Oferta nr II
Euro-Tour Sport & Travel Spółka Jawna
Małgorzata i Mirosław Tusznio
ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz
-
11.111,11 (netto)
12.000,00 (brutto)
-
 
3.
Oferta nr III
F.P.H.U. MARIO Marek Trela
ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola
 
4.390,25 zł (netto)
5.400,00 zł (brutto)
 
 
70,73 (netto)
87,00 (brutto)
 
 
CZĘŚĆ I
Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER, w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
PUNKTACJA
KRYTERIUM CENA 100 %
RAZEM
 
1.
Oferta nr I
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola
 
5.400,00 (brutto) / 6.950,00 (brutto)
= 0,776 x 100 = 77,69
 
77,69 pkt
 
2.
Oferta nr II
Euro-Tour Sport & Travel Spółka Jawna
ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz
-
-
 
3.
Oferta nr III
F.P.H.U. MARIO
ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola
 
5.400,00 (brutto) / 5.400,00 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00
 
100,00 pkt
 
CZĘŚĆ II
Świadczenie usług hotelowo - restauracyjnych dla uczestników projektu MUZEUM BEZ BARIER
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
PUNKTACJA
KRYTERIUM CENA 100 %
 
1.
Oferta nr I
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola
-
 
2.
Oferta nr II
Euro-Tour Sport & Travel Spółka Jawna
ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz
11.111,11 (netto)
12.000,00 (brutto)
 
3.
Oferta nr III
F.P.H.U. MARIO
ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola
-
 
CZĘŚĆ III
Świadczenie usług cateringowych dla uczestników imprez organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (wernisaże, szkolenia, konferencje), w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Stalowej Woli.
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
PUNKTACJA
KRYTERIUM CENA 100 %
RAZEM
 
1.
Oferta nr I
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola
 
87,00 (brutto) / 110,50 (brutto)
= 0,787 x 100 = 78,70
 
78,70 pkt
 
2.
Oferta nr II
Euro-Tour Sport & Travel Spółka Jawna
ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz
 
-
-
 
3.
Oferta nr III
F.P.H.U. MARIO
ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola
 
87,00 (brutto) / 87,00 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00
 
100,00 pkt
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcami wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 30 sierpnia 2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
Załącznik
Ogłoszenie o wyniku postępowania MR – AG – 3121 – 011/13
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/08/22 09:44:36 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2013/08/20 15:48:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598