Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.07.09 11:37:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.09 11:36:37 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, Nr sprawy: MR-AG-3121-007/13

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, Nr sprawy: MR-AG-3121-007/13.

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 9.07.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy, Wrocławską Drukarnią Naukową PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o. o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 137457 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/07/09 09:37:17 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598