Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2012.11.08 9:08:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.11.08 9:06:06 przez: Marcin Młynarski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW dot. postepowania o nr sprawy MR-AG-3121-008/12

MR-AG-3121-008/12                                                                                         Stalowa Wola, dnia 8.11.2012 r.
 
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wystaw stałych pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12, na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Zamawiający odpowiada na skierowane pytanie:
 
 
PYTANIE
Czy poza załącznikiem "LOKALIZACJA BUDYNKÓW.pdf" jest także możliwość udostępnienia mapy do celów informacyjnych w formie cyfrowej (format .dwg lub .dxf) dla zakresu objętego opracowaniem?
 
ODPOWIEDŹ
Niestety Muzeum Regionalne w Stalowej Woli nie posiada wersji cyfrowej mapy w formatach .dwg lub .dxf.
 
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ została zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2012/11/08 08:08:29 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598