Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.04.15 13:54:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.15 13:54:03 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-003/13

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-003/13.
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 10.04.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. Usługi poligraficzne w II kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, z Drukarnią PASAŻ, Spółka z o. o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
 
 
 
 
Załącznik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer ogłoszenia: 147480 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/04/15 11:54:32 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598