Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.09.04 12:24:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.04 12:24:27 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej, Nr sprawy: MR-AG-3121-015/13

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.:

Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej,

Nr sprawy: MR-AG-3121-015/13

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 2.09.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej z Firmą PROMIS Piotr Misiura Sp. J., 37-124 Kraczkowa 390 a.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 177717 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/09/04 10:24:51 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598