Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2009.08.28 16:24:24 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.28 16:23:54 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty ZOC-3121-004/2009 D

    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19.08.2009 r. na zadanie pn.: „Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy Andrzej Pityński – rzeźba w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Firmę: P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA-REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń, z ceną ofertową: 6.790, 00 (netto) + VAT 22%, tj. łącznie cena 8.283, 80 (brutto) słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy zł 80/100.
 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 7 września 2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Informacja o wyborze oferty / zestawienie ofert


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2009/08/28 14:24:24 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598