Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.07.12 23:59:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.07.12 23:53:26 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MR-AG-213-016/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-016/07                        Stalowa Wola, dn. 10. 07. 2007               
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
            Na podstawie art. 93.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-016/07, z dnia 26.06.2007, dotyczącego „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli”
 
            Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/07/12 21:59:04 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598